ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  

26. јул 2015. године  

 

 

ПРОМОЦИЈА КЊИГА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВЕЛИКА - ЈАВНА ТРИБИНА 

 

Јавна трибина о књигама:

"ВЕЛИКА И ВЕЛИЧАНИ", "ВЕЛИЧКА ШКОЛА 1864-2015" и "ПОКОЉ У ВЕЛИЦИ"

Аутори: БРАНКО ЈОКИЋ, МАРКО ЈОКИЋ

 

 

Поводом три вијека од (новога) насељавања Велике, 71. годишњице од Покоља и 150 година школства, Народна библитака у Велици организовала је 26. јула јавну трибину о књигама Бранка и Марка Јокћа: ПОКОЉ У ВЕЛИЦИ, ВЕЛИЧКА ШКОЛА 1864-2015 и ВЕЛИКА И ВЕЛИЧАИ - историјско-етнолошка хроника.

Аутори су представили садржај својих књига и указали на тешкоће са којима су се сретали у њиховој изради, посебно у истраживању грађе о школи.

И у наставку се показало да је овакав вид предстваљања књига плоднији него "класичне" промоције  јер је дијалог са ауторима водило више присутних. Сви су једнодушно оцијенили да се ради о изузетном напору који су аутори уложили у трагању за аутентичним историјским документима, на којима се заснива садржај ових књига. Истовремено су од аутора тражена појашњења појединих дјелова садржаја или докумета садржаних у свим трима књигама. 

По општој оцјени, трибина је била веома успјешна, уз захвалност ауторима на труду и времену и уз истицање да су књиге Бранка и Марка Јокића од прворазреднога значаја за проучавање још увијек недовољно познате величке пролшлости.

 

ФОРМИРАЊЕМ "НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ" ИСПУНИЛИ СУ СЕ СВИ УСЛОВИ ДА АУТОРИ ИЗ ВЕЛИКЕ ЗАПОЧНУ ПРОМОЦИЈЕ СВИЈИХ ДЈЕЛА УПРАВО ИЗ СВОЈЕ ВЕЛИКЕ

ПОЗИВАМО И СВЕ АУТОРЕ ИЗ И МУРИНСКОГ ДИЈЕЛА ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА, ДА У ПЛAНИРАНИМ ПРОМОЦИЈАМA НАЂУ ВРИЈЕМЕ И ЗА ПРОМОЦИЈУ У ВЕЛИЧКОЈ БИБЛИОТЕЦИ.