ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  

01. мај 2015. године  

 

 

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЕКСПОНАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЗАВИЧАНОГ-ЕТНО МУЗЕЈА 

 

ПОЗИВ

 

Након успјешне акције формирања библиотеке, Клуб Велика приводи крају започете припремне послове око формирања ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, који ће заједно са Народном библиотеком бити понос свих нас.

Поставка Музеја биће конципирана на реконструкцији живота наших предака односно на формирању збирки стрих предмета, алатки, посуђа, ношње, фотографија, докумената, одликовања и друге етно-историјске грађе и све оно што је потребно да се будуће генерације упознају са животом Величана у својој тешкој и славној историји.

Ова идеја потекла је од већег броја самих Величана. Неки су већ понудили значајан материјал, али како се ради о капиталном пројекту, који има вишеструка значења и циљеве, потребно је не само вријеме и слога, него и кунсултације са стручњацима и сличним државним и другим институцијама, обезбјеђење намјенског (трајног) простора, итд.

У нади да ћемо томе сви допринијети, ПОЗИВАМО СВЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У ПРИКУПЉАЊЕ ЕКСПОНАТА за будући Музеј.

Предмете и све остало што желите да се нађе као експонат у будућем Музеју, можете предати у канцеларју Клуба Велика у Дому у Велици.