ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ИНИЦИЈАТИВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ 

28. јул 2015. године  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 21. СС - БРДСКЕ ДИВИЗИЈЕ “СКЕНДЕРБЕГ” ОД 1. АВГУСТА 1944. КОМАНДИ 21. БРДСКОГ АРМИЈСКОГ КОРПУСА О ТОКУ И РЕЗУЛТАТИМА ОПЕРАЦИЈЕ “DRAUFGENGER” НА ПРОСТОРУ АНДРИЈЕВИЦА - БЕРАНЕ - МУРИНА

 

Након подношења Иницијативе влади Црне Горе у јулу 2015.г.: "ИНИЦИЈАТИВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ЗЛОЧИНУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ" - Клуб Велика је формирао истраживачки тим који се активно бави недостајућом документацијом, подацима и доказима, како би овај злочин до најситнијих детаља био расвијетљен.

Као прилог утврђивању истине о геноциду у Велици, истраживачки тим објављује комплетен извјештај о борбеној операцији "Драуфгенгер" (Андријевичка операција), са дјеловима снимака оригиналног документа.

Извјештај који презентујемо је од капиталног значаја и недвосмислено открива мотив злочина у Велици, као и војну јединицу тј. борбену групу која је починила геноцид.

Снимак оригинала извјештаја на њемачком језику налази се у посједу Клуба Велика.

 

Извод из оригиналног документа за 28.07.1944. г.,  када је почињен геноцид у Велици

ПРЕВОД:

28. 7. 1944:

Uz odbranu prema zapadu nastavljen je u svanuće napad prema istoku, gde je neprijatelj pružao slabiji otpor. SS-14 u 11.00 časova nastupajući preko Planinice ponovo je uspostavio na Čakoru vezu sa čelnim delovima za osiguranje 222. dopunskog bataljona.

Gren. jurišni bataljon zauzima k. 1089 i organizuje odbranu linije Murinа - k. 1221 - k. 1300 - k. 1174 - k. 1089.

Borbena grupa "E" vrši čišćenje terena u rejonu s. Velike a samu Veliku, po dobivenom naređenju, ruši do temelja, jer je dokazano da je stanovništvo Velike održavalo vezu sa banditima i u toku operacije "Draufgenger" vršilo kurirsku i špijunsku službu u korist neprijatelja.

 

КОМПЛЕТАН ИЗВЕШТАЈ >>>