ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЧАКОРСКЕ ИГРЕ 

10. децембар 2015. године  

 

 

ФОРМИРАН ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ЧАКОРСКЕ ИГРЕ 2016.

 

 

НВО Клуб Велика је иницирао састанак за формирање Организационог одбора за "ЧАКОРСКЕ ИГРЕ 2016." са представницима села из муринског дијела Горњег Полимља.

 ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

Предсједник: Вучетић Предраг

Чланови: Томовић Величко, Оташевић Бојан, Јашовић Лазар, Коматина Велимир, Лабан Микан, Миловић Тихомир и Љубиша Пауновић.