ПРИЛОЗИ - БОШКОВИЋ

 

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА (1945. ГОД.)

       
   
 

Максим (Лека)

Миличко (Милисав)

 

СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

       
                      

Бошковић Велимир

                    
 

Слободан (Максима-Лекиног) Бошковић

   
 

Бошковић (Мирко) Стефан

   
 

Живаљевић (Јеремија) Ристо

 
 

Кнежевић - Рмуш Драгуна

 
       

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Бошковић (Мирко) Богдан, рођен 1902. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021076)

02. Бошковић (Миличко) Вукица, рођена 1938. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2921006086)

03. Бошковић (Миливоје) Даница, рођена 1918. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2921006087)

04. Бошковић (Стефан) Љубица, рођена 1905. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021077)

05. Бошковић (Јован) Милица, рођена 1891. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021033)

06. Бошковић (Зарије) Милосава, рођена 9999. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022008)

07. Бошковић (Миличко) Милосава, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2921006085)

08. Бошковић (Симон) Милунка, рођена 1934. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021078)

09. Бошковић (Миливоје) Новица, рођен 1898. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021075)

10. Бошковић (Mаксим) Радомир, рођен 1930. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923021034)

11. Бошковић (Миличко) Радосав, рођен 1944. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2921006084)

Бошковић (Миливоје) Донка, рођена 1917. Црногорка, погинула 1943. као цивил, Велика ()

Бошковић (Вељо) Коло, рођен 1851. Црногорац, убијен 1941. у директном тереору, Велика (2923022007)

Бошковић (Мићо) Леко, рођен 1885. Црногорац, убијен 1943. код куће, Велика (2923021032)

Бошковић (Милисав) Милош, рођен 1905. Црногорац, убијен 1943. у директном тереору, Новшиће (2921006083)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

 
M.


 

Богдан

Вукосава

Даница

Даница

Лека

Љубица

Милица

Милосава

Милосава

Милош

Милунка

Новица

Радомир

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

       

01.

Једно мушко дијете, тек рођено без имена                       

02.

Богдан                             

03.

Вукосава                          

04.

А. Даница                        

05.

М. Даница                      

06.

Лека

07.

Љубица

08.

Л. Милица

09.

Милосава

10.

М. Милосава

11.

Милош

12.

Милунка

13.

Новица

14.

Радомир

КАМОМ И ВАТРОМ У ДОЛИНИ ЛИМА - Милорад Л. Чукић:

                                                                                            

01.

Новице Босиљка

02.

Миличка Вукосава

03.

Милосава Даница

04.

Симона Љубица

05.

Арсенија Марија

06.

Зака Милосава

07.

Миличка Милосава

08.

Симона Милунка

09.

Симона Мирко

10.

Миличка Ненад

11.

Максима Радомир

   

ЗЛОЧИНИ НАД ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЊУ 1941-1945. Г. - Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                            

01.

Мушко дијете, тек рођено

02.

Мирков Богдан

03.

Миличкова Вукосава

04.

Андријина Даница

05.

Миличкова Даница

06.

Лека

07.

Симон-Монћова Љубица

08.

Лекина Милица

09.

Заријина Милосава

10.

Миличкова Милосава

11.

Милош

12.

Симон-Монћова Милунка

13.

Миливојев Новица (Бека)

14.

Максимов Радомир

15.

Миличков Радосав

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

1. Богдан, 2. Вукосава, 3. Даница, 4. Даница, 5. Љубица, 6. Милица, 7. Милосава, 8. Милосава, 9. Милунка, 10. Мирко, 11. Ненад, 12. Новица - Бека, 13. Радомир.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Богдан, 2. Боса, 3. Даница, 4. Лека, 5. Милица, 6. Милош, 7. Милунка, 8. Радомир.