ПРИЛОЗИ - КНЕЖЕВИЋ

 

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА (1945. ГОД.)

     

Андрија (Саво)

Барнко (Милосав)

Веселин (Радисав)

Леко (Васо)

Миладин (Тодор)

Миленко (Вукосав)

Миличко (Саво)

Михаило (Раде)

Радуле (Зако)

Роса (Лука)

Светомир (Филип)

Станија (Филип)

СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

       
                      

Бјелановић (Миличко) Милица

                    
 

Бошковић (Максим) Слободан

   
 

Брковић (Мирко) Миодраг

 
 

Ђуричанин (Марко) Радојко

 
 

Кнежевић (Вујко) Голуб

 
 

Кнежевић - Рмуш Драгуна

 
 

Кнежевић Mарко

 
 

Кнежевић (Радуле) Мила - Гана

 
 

Кнежевић  (Леко) Радоје

 
 

Коматина  (Милош) Стана

 
 

Пауновић (Мирко) Милутин

 
 

Славица Раденовић

   
 

Симоновић (Леко) Вида

 
 

Шћепановић Т. Предраг

 
       

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Кнежевић (Михаило) Видра, рођена 1918. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021047)

02. Кнежевић (Андро) Драга, рођена 1927. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021067)

03. Кнежевић (Милчко) Драга, рођена 1937. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2923020012)

04. Кнежевић (Андро) Илинка, рођена 1935. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021068)

05. Кнежевић (Батрић) Јела, рођена 1887. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021069)

06. Кнежевић (Тодор) Јелица, рођена 1880. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021070)

07. Кнежевић (Радош) Лепа, рођена 1907. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021066)

08. Кнежевић (Ђуро) Лепосава, рођена 1901. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021030)

09. Кнежевић (Симон) Милица, рођена 1902. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021049)

10. Кнежевић (Јован) Милосав, рођен 1896. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021071)

11. Кнежевић (Милич) Милунка, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2923020013)

12. Кнежевић (Мијајло) Мирка, рођена 1918. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021073)

13. Кнежевић (Леко) Неђељко, рођен 1938. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021064)

14. Кнежевић (Леко) Рабија, рођена 1928. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021063)

15. Кнежевић (Михаило) Радосава, рођена 1939. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021048)

16. Кнежевић (Вуле) Ракита, рођена 1901. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2923020011)

17. Кнежевић (Леко) Ратко, рођен 1942. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021065)

18. Кнежевић (Андрија) Роса, рођена 1908. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021074)

19. Кнежевић (Милосав) Симона, рођена 1898. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021072)

20. Кнежевић (Милош) Славка, рођена 1930. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2922016017) (Мурина)

21. Кнежевић (Лука) Станојка, рођена 1941. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021050)

22. Кнежевић (Леко) Стојанка рођена 1895. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021062)

Кнежевић (Вучељ) Братислав, рођен 1939. Црногорац, умро 1944. у затвору , Плав (2922018006) (Новшиће)

Кнежевић (Вукашин) Велимир, рођен 1919. Црногорац, убијен 1944. у директно терору, Крушево (2922018005) (Новшиће)

Кнежевић (Станиша) Марица, рођена 1882. Црногорка, убијена 1943. у директном терору, Мурино (2922016025) (Мурина)

Кнежевић (Станиша) Марица, рођена 1914. Српкиња, погинула 1942. приликом борби или бимбардовања, Пепићи (0943029010) (Мурина)

Кнежевић (Данило) Мираш, рођен 1902. Црногорац, убијен 1943.  у директном терору, Мурино (2922016024) (Мурина)

Кнежевић (Јован) Никола, рођен 1892. Црногорац, убијен 1944. у директно терору, Крушево (2922018001) (Новшиће)

Кнежевић (Вучељ) Рака, рођена 1941. Црногорка, умрла 1941. у затвору , Плав (2922018007) (Новшиће)

Кнежевић (Данило) Михајло, рођен 1925. Србин, убијен 1941. у НОБу, у самом устанку (0943029008) (Мурина)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 


Р.

 

 

 

 

 

 

М.

 

 

 

Ј.

 

Б.

 

 

 

 
М.


 

 

Видра

Дарка

Драга

Драга

Илинка

Јела

Јелица

Лепосава

Лепосава

Љубица

Милица

Милунка

Милосава

Мирка

Мирка

Неђељко

Никола

Рабија

Радосава

Ракита

Ратко

Симона

Симона

Славка

Стојанка

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                                                       

01.

Р. Дарка

02.

Драга

03.

Драга

04.

Илинка

05.

Јела

06.

Јелица

07.

Лепосава

08.

Лепосава

09.

Љубица

10.

Милица

11.

Милунка

12.

Ј. Милосава

13.

Мирка

14.

Б. Мирка

15.

Недељко

16.

Никола

17.

Рабија

18.

Ракита

19.

Ратко

20.

Симона

21.

М. Симона

22.

Стојанка

 

 

 

 

КАМОМ И ВАТРОМ У ДОЛИНИ ЛИМА - Милорад Л. Чукић:

                                                                                         

01.

Михаила Видра

02.

Михаила Ракиц

03.

Радоша Лепосава

04.

Андра Драга

05.

Андра Илинка

06.

Михаила Дарка

07.

Вула Ракита

08.

Миличка Драгица

09.

Миличка Добрица

10.

Крста Јелица

11.

Лалевић Ђура Лепосава

12.

Вукоте Љубица

13.

Радомира Симона

14.

Мијајла Мирка

15.

Тоша Стојанка

16.

Александра Рабија

17.

Александра Неђељко

18.

Александра Ратко

19.

Петра Јела

       

ЗЛОЧИНИ НАД ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЊУ 1941-1945. Г. - Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                       

01.

Видра

02.

Дарка

03.

Драга

04.

Драгица

05.

Илинка

06.

Јела

07.

Јелица

08.

Лепосава

09.

Лепосава

10.

Леша

11.

Љубица

12.

Марко

13.

Милица

14.

Милосава

15.

Милунка

16.

Мирка

17.

Мирка

18.

Недељко

19.

Никола

20.

Раба

21.

Радосава

22.

Ракита

23.

Ратко

24.

Симона

25.

Симона

26.

Славка

27.

Стојанка

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

1. Видра 2. Дарка 3. Добрица 4. Драга 5. Драга 6. Драгица 7. Илинка 8. Јела 9. Јелица 10. Лепосава 11. Лепосава 12. Љубица 13. Милица 14. Милка 15. Милосав 16. Милосава 17. Милунка 18. (Б.) Мирка - (Мијајло) Мирка 19. Мирослава 20. Неђељко 21. Никола 22. Рабија - Раба 23. Радослав 24. Ракита 25. (Михаило) Ракица - (М.) Радосава, 26. Ратко, 27. (М.) Симона - (Радомир) Симона, 28. Славка - Слава 29. Стојанка.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Видра, 2. Дарка, 3. Драга, 4. Илинка, 5. Јелица, 6. Лепосава, 7. Љубица, 8. Милица, 9. Милка, 10. Милосав, 11. Милунка, 12. Мирка, 13. Недељко, 14. Никола, 15. Рабија, 16. Радосава, 17. Ракита, 18. Ратко, 19. Симона,  20. Славко, 21. Стоја,