ПРИЛОЗИ - ПАУНОВИЋ

 

 

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА (1945. ГОД.)

     

Добра (Мирко)

Магица (Милета)

Михаило (Милосав)

Рабија (Радован)

Радоје (Александар)

Радомир (Јефто)

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Пауновић (Микаило) Веселин, рођен 1934. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923022023)

02. Пауновић (Радован) Добрица, рођена 1922. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022026)

03. Пауновић (Андрија) Јевто, рођен 1887. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923022025)

04. Пауновић (Микаило) Крстиња, рођена 1933. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022024)

05. Пауновић (Милисав) Крсто, рођен 1900. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923022035)

06. Пауновић (Мирко) Мара, рођена 1925. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022065)

07. Пауновић (Благоје) Марта, рођена 1896. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022062)

08. Пауновић (Мијајло) Мика, рођена 1906. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022031)

09. Пауновић (Милија) Мика, рођена 1921. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022066)

10. Пауновић (Мирко) Милојка, рођена 1927. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022064)

11. Пауновић (Милија) Милосава, рођена 1922. Српкиња, убијена 1943. у директном тереору, Велика (0267080009)

12. Пауновић (Павле) Мирко, рођен 1898. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923022061)

13. Пауновић (Алекса) Мируна, рођена 1929. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022032)

14. Пауновић (Микаило) Рабија, рођена 1931. Српкиња, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022022)

15. Пауновић (Димитрије) Славица, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022027)

16. Пауновић (Алекса) Славка, рођена 1941. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022033)

17. Пауновић (Мирко) Станица, рођена 1924. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022063)

18. Пауновић (Миодраг) Страшимир, рођен 1943. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923022067)

19. Пауновић (Жујо) Тодора, рођена 1890. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022034)


Пауновић (Саво) Вуко, рођен 1914. Црногорац, убијен 1943. у директном тереору, Велика (2923022080)

Пауновић (Милић) Драго, рођен 1919. Црногорац, убијен 1942. у директном тереору, Велика (2923022028)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 

Г.

М.

Р. 

Анђелија

Веселин

Видосава

Даница

Дарка

Добрица

Иконија

Јевто

Крстиња

Крсто

Марта

Мика

Милојка

Милосава

Мирко

Мируна

Рабија

Рада

Роса

Славка

Славка

Станија

Станица

Страшимир

Тодора

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                                                       

01.

Г. Анђелија

02.

М. Веселин

03.

Видосава

04.

Даница

05.

Добрица

06.

Иконија

07.

Јефто

08.

Крстиња

09.

Крсто

10.

Марта

11.

Милојка

12.

Милосава

13.

Мирко

14.

Мируна

15.

Рабија

16.

Р. Роса

17.

Славка

18.

Славка

19.

Станија

20.

Станица

21.

Страшимир

22.

Тодора

 


 

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Анђелија 2. Веселин 3. Видосава 4. Воислав 5. Даница 6. Дарка 7. Добрица 8. Иконија 9. Јефто 10. Кристиња 11. Крсто 12. Милијана 13. Милка  14. Милосава 15. Мирка, 16. Мируна 17. Рабија 18. Роса 19. Славка 20. Славко 21. Станија 22. Страшимир 23. Тодор_

КАМОМ И ВАТРОМ У ДОЛИНИ ЛИМА - Милорад Л. Чукић:

                                                                                         

01.

Андрије Анђелија

02.

Радоја Божана

03.

Микаилa Веселин

04.

Мирка Видосава

05.

Радована Даница

06.

Радована Добрица

07.

Радована Иконија

08.

Микаилa Кристиња

09.

Милисава Крсто

10.

Миличка Марта

11.

Милије Мика

12.

Радована Мика

13.

Мирка Милојка

14.

Милије Милосава

15.

Павића Мирко

16.

Алексе Мируна

17.

Микаилa Рабија

18.

Богдана Роса

19.

Радоја Савета

20.

Димитрија Милица

21.

Алексе Славка

22.

Мирка Станица

23.

Жуја Тодора

   

ЗЛОЧИНИ НАД ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЊУ 1941-1945. Г. - Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                          

01.

Анђелија

02.

Бојана

03.

Бранко

04.

Веселин

05.

Видосава

06.

Даница

07.

Добра

08.

Добрица (Добра)

09.

Иконија

10.

Иконија

11.

Јелена

12.

Јефто

13.

Коса

14.

Кристиња

15.

Крсто

16.

Мара

17.

Марко

18.

Марта

19.

Мика

20.

Милка (Мина)

21.

Милојка

22.

Милосава

23.

Мирко

24.

Мируна

25.

Пољка

26.

Рабија

27.

Рада

28.

Раде

29.

Ратко

30.

Роса

31.

Славица

32.

Славка

33.

Станија

34.

Станица (Белка)

35.

Страшимир

36.

Тодора (Тода)

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

1. (Андрија) Анђелија 2. (Радоје) Божана 3. Веселин 4. Видосава - Мара 5. Даница 6. (Радован) Дарка 7. Добрица - Добра 8. Иконија 9. Јефто 10. Крстиња 11. Крсто 12. (Миличко) Марта 13. Мика 14. (Радован) Мика 15. Милојка - Миша 16. Милосава - Милка 17. Мирко 18. Мируна 19. Рабија 20. Рада 21. Роса 22. (Радоје) Савета 23. Славица 24. Славка 25. Славка 26. Станија 27. Станица - Белка 28. Страшимир 29. Тодора - Тода