ПРИЛОЗИ - РАДЕНОВИЋ

 

СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

       
                      

Вучетић (Благоје) Љубомир Зеко

                    
 

Кнежевић - Рмуш Драгуна

 
 

Кнежевић Mарко

 
       

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Раденовић (Новица) Добрашин, рођен 1936. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006003)

02. Раденовић (Новица) Драгутин, рођен 1939. Црногорац, ubijen 1944. убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006004)

03. Раденовић (Никша) Рабија, рођена 1910. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006002)

04. Раденовић (Новица) Ратомир, рођен 1942. Црногорац, ubijen 1944. убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006005)

05. Раденовић (Ратко) Благоје, рођен 1898. Црногорац, убијен 1943 у директном терору, Велика (2922017004)

06. Раденовић (Крсто) Драго, рођен 9999. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923025002) (Скић)

07. Раденовић (Ратко) Илија, рођен 1900. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Плав (2922017006)

08. Раденовић (Мартин) Лепа, рођена 1900. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922017027)

09. Раденовић (Благоја) Милан, рођен 1924. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Велика (2922017005)

10. Раденовић (Милован) Милена, рођена 1942. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922017030)

11. Раденовић (Милован) Милија, рођен 1940. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2922017029)

12. Раденовић (Јеремија) Милица, рођена 1911. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (1952137013)

13. Раденовић (Милован) Раба, рођена 1915. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922017028)

14. Раденовић (Милош) Радисав, рођен 1900. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2922017007)

15. Раденовић (Ђошо) Симон, рођен 1880. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Велика (2922017008)

16. Раденовић (Симо) Станица, рођена 9999. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923025003) (Скић)

Раденовић (Вуксан) Вулко, рођен 1875. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Г. Ржаница (2921006006)

Раденовић (Зоља) Милорад, рођен 1922. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Г. Ржаница (2922017025)

Раденовић (Зоља) Миодраг, рођен 1926. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Г. Ржаница (2922017026)

Раденовић (Вулко) Новица, рођен 1905. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Г. Ржаница (2921006001)

Раденовић (Милош) Миља, рођен 1890. Црногорац, убијен 1942. у директном терору, Плав (2922017024)

Раденовић (Симон) Радосава, рођена 1890. Црногорка, убијена 1941. у директном терору, Велика (2922017009)

Раденовић (Муша) Станија, рођена 1882. Црногорка, убијена 1943. у директном терору, Машница (2922015031)

Раденовић (Јевта) Величко, рођен 1912. Црногорац, упогинуо 1944. у НОБу, Чакор (2922015032)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

 

    

 

Благоје

Драго

Илија

Лепа

Милан

Милија

Милосав

Милунка

Перса

Рабија

Радисав

Симон

Станица

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                            

01.

Н. Добрашин рођ. 1936 г.

02.

Н. Драгутин рођ. 1939 г.

03.

Н. Рабија рођ. 1910 г.

04.

Н. Ратомир рођ. 1942 г.


 

 

 

           

СПОМЕН-ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                            

01.

Вулко

02.

Добрашин

03.

Драгутин

04.

Новица

05.

Раба

06.

Ранко

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                                                            

01.

Вулка

02.

Добрашин

03.

Драгутин

04.

Новица

05.

Раба

06.

Ранко

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                                                             

01.

Вулка

02.

Добрашин

03.

Драгутин

04.

Новица

05.

Раба

06.

Ранко

           

07.

Благоје

08.

К. Драго

09.

Илија

10.

Лепа

11.

Б. Милан

12.

Милија

13.

Милосав

14.

Т. Милунка

15.

Перса

16.

М. Рабија

17.

М. Радисав

18.

Симон

19.

Д. Станица

       

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Добрашин 2. Драгутин 3. В. Јела 4. Лека 5. Љубо 6. Марија 7. Обрен 8. Рабија 9. Радосав 10. Ратомир 11. Станоје 12. Тодор 13. Трифун

1. Благоје 2. Величко 3. Драга 4. Илија 5. Лепа 6. Милан 7. Милић 8. Милосав 9. Миљија 10. Милунка 11. Миодраг 12. Перса 13. Радисав 14. Симона 15. Станица,

КАМОМ И ВАТРОМ У ДОЛИНИ ЛИМА - Милорад Л. Чукић:

                                                                                            

01.

Крста Драго

02.

Мартина Лепосава

03.

Милована Милена

04.

Милована Милија

05.

Јеремије Милица

06.

Симона Милица

07.

Трифуна Милунка

08.

Трифуна Перса

09.

Милована Рабија

10.

Никодина Рабија

11.

Сима Станица

 

 

ЗЛОЧИНИ НАД ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЊУ 1941-1945. Г. - Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                            

01.

Једно женско дијете

02.

Једно женско дијете

03.

Благоје

04.

Драго

05.

Илија

06.

Лепа

07.

Милан

08.

Милија

09.

Милосав

10.

Милунка

11.

Перса

12.

Рабија

13.

Рабија

14.

Радисав

15.

Симон

16.

Станица

       

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

1. Добрашин 2. Драгутин 3. Јела 4. Рабија 5. Ратомир

1. Благоје 2. Драго 3. Илија 4. Лепа 5. Милан 6. Милија 7. Милосав  8. Милунка 9. Перса 10. Рабија 11.  Радисав 12. Симон 13. Станица