ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

30. јул 2017. године  

 

 

ПОЗИВ ЗА ТРИБИНУ: ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР

 

 

НВО Клуб Велика организује трибину: ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР - МОГУЋНОСТ РАЗВОЈА СЕЛА У МУРИНСКОМ ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА.
30. јула 2017. г. у 20. часова у Мурини - Дом културе.

На трибину су позвани представници: Министарства туризма, МУП-а (сектора за ванредне ситуације) представници општина Плав, Беране и Андријевица, предесједници мјесних заједница које гравитирају предложеном подручју и представници НП Проклетије.

ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД ФОНДА ЗА АКТИВНО ГАРАЂАНСТВО

ДОБРО ДОШЛИ!