28. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ГЕНОЦИДУ У ВЕЛИЦИ КОГА СУ ПОДНИЈЕЛИ ПОСЛАНИЦИ ДЕМОКРАТСКОГ ФРОНТА СКУПШТИНИ ЦРНЕ ГОРЕ

У Подгорици,

18.12.2020.

 

Скупштина Црне Горе

Предсједнику, Алекси Бечићу

 

На основу члана 93 става 1 Устава Црне Горе, подносимо ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ, ради стављања у скупшинску процедуру.

                                     

ПОСЛАНИЦИ/Е:

 

1. Драган Бојовић

2. Славен Радуновић

3. Милан Кнежевић

4. Предраг Булатовић

5. Страхиња Булајић

6. Симонида Кордић

7. Маја Вукићевић

8. Јован Јоле Вучуровић

9. Марко Ковачевић

10. Радош Зечевић

11. Дејан Ђуровић

12. Јелена Божовић

13. Мило Божовић

14. Максим Вучинић

15. Владимир Добричанин

16. Милун Зоговић

 

Полазећи од Устава Црне Горе који јемчи неповредивост физичког и психичког интегритета човјека, његовог достојанства и сигурности,

Изражавајући апсолутну посвећеност духу и нормама Универзалне декларације Уједињених нација о људским правима, Пaкта o rpaђaнcким и noлитичким npaвима, Eвponcкe конвенсије зa зaштиту људских npaва и ocновних слобода, Допунских протокола из Женевске конвенсије o заштити жртава међународних и немеђународних оружаних сукоба и Конвенсије о спрјечавању и кажњавању злоћина геноцида,

Руководећи се циљевима обезбјеђивања трајног мира и складног суживота међу разлучитим етничким и вјерским заједницама,

Тежећи да сјећања на све невино пострадале и жртвесурових оружаних сукоба који су  се догодили током и након Другог свјетског рата на тлу Црне Горе, а у којима су сви народи поднијели тешка страдања, никада не изблиједе,

На основу члана 82. став 1. тачка 3. Устава Црне Горе, и члана 129. Пословника Скупштине Црне Горе, Скупштина Црне Горе, на четвртој сједници Другог засиједањам одржаној 28. децембра 2020. године, донијела је

 

РЕЗОЛУЦИЈУ

Скупштине Црне Горе

о осуди геноцида у Велици

 

1. Скупштина Црне Горе

.