16. ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ГЕНОЦИДУ У ПИВИ И ВЕЛИЦИ КОГА СУ ПОДНИЈЕЛИ ПОСЛАНИЦИ ДЕМОКРАТА СКУПШТИНИ ЦРНЕ ГОРЕ

  

 СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ

предсједник, Алекс Бечић

 

На основу члана 93 става 1 Устава Црне Горе, подносимо ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О ГЕНОЦИДУ У ПИВИ И ВЕЛИЦИ, ради стављања у скупшинску процедуру.

                                     

                                         ПОСЛАНИЦИ:

                                     1. Момо Копривица

                                     2. Владимир Мартиновић

                                     3. Зденка Поповић

                                     4. Драган Краповић

 

ПРЕДЛОГ

Полазећи од највиших вриједности уставног поредка и општеприхваћених међународних правила;

Привржени знаменитој антифашистичкој традицији нашег народа и државе, која је њен признати знак распознавања у свијету;

Имајући у виду да је, према непобитним доказима, од стране истих нацифашистичких формација на простору Пиве, почетком јуна 1943. године монструозно и неселективно убијено 1290 сивила, међу којима око 550 дјеце, а у Велици 28. јула 1944. године око 550 цивила, укључујући дјецу и остарела илца;

Забринути због чињенице да је истраживање и расвјетљавање злочина у Пиви и Велици деценијама било запостављено, као и због чињенице да нико од починилаца, до данас, није изведен пред домаће или међународне судове;

Увјерени да су знање и свијест грађана о масовним страдањима предуслов за борбу демократског свијета против тоталитарних идеја и сличних пројеката, прогона на етничкој или вјерској основи, као и кршења људских права;

Подсјећајући црогорску јавност (а све у циљу развоја културе сјећања и трајне превенције кршења људских права) на бројне геноцидне злочине нацифашизма на тлу бивше Југославије, на стратишта са логорима за дјецу као сто је Јасеновац, на масовна стријељања дјеце као у Шумарицама, на сабирне логоре смрти као што је Јадовно, као и на друга масовна страдања људи и колективитета као посљедице реализовања злогласних "идеја" крви и тла;

Јединствени у осуди свих злочина нацифашизма на тлу наше државе и бивше Југославије, у изражавању пијетета према свим жртвама тих злодина, као и у саосјећању са патњама њихових породица;

Потврђјући принципијелан став, заснован на домаћем и међународном праву, да одговомост може бити искљућиво индивидуална, као и да ниједан народ не може бити означен као геноцидан или злочиначки;

Снажно опредијељени да учинимо све како се трагична страдања људи, етничких, вјерских и других група никад и нигдје више не би поновила;

Скупштина Црне Горе на основу цлана 82 став 1 тачка 3 Устава Црне Горе доноси


РЕЗОЛУЦИЈУ О ГЕНОЦИДУ У ПИВИ И ВЕЛИЦИ

 

Скупштина Црне Горе:

 

1) најоштрије осуђује почињени геноцид у Пиви и Велици;

2) изражава најдубљи и трајни пијетет према свакој жртви злочина у Пиви и Велици, као и према свим жртвама нацифашизма на простору Црне Горе и бивше Југославије;

3) указује надлежним државним органима на неопходност пружања подршке преживјелим и породицама пострадалих, и исказује захвалност свима онима који су дали допринос у расвјетљавању ових злочина;

4) оцјењује недовољним сазнања, како домаће, тако и релевантне медународне јавности, о природи, размјерама и посљедицама злочина у Пиви и Велици;

5) наглашава значај и потребу да се 7. јун и 28. јул установе за дане сјећања на жртве нацифашизма у Пиви и Велици;

6) указује на значај и неопходност формирања мјешовите државне комисије која би имала за задатак прикупљање и темељну обраду чињеница и документационе и друге доказне граде, како би се додатно расвијетлили ови злочини и пописала имена жртава;

7) позива Владу Црне Горе да, у најкраћем року, планира изградњу меморијалних центара у Пиви и Велици и обавезује се да одобри довољан обим буџетских средставаза ту намјену, у циљу прикладног обиљежавања страдања, затим прикупљања фотодокументационе граде, истразивања злочина и подизања свијести о њима, те развоја културе сјећања;

8) подвлачи потребу да прикази, обајашњења и анализе утврђених чињеница и непобитних доказа о злоцинима у Пиви и Велици заузму одговарајуће мјесто у образовним програмима и наставном процесу, те буду предмет продубљеног научног изучавања и истраживања;

9) прихвата да учвршћује свијест и јавно разумијевање чињеница о злочинима у Пиви и Велици и другим нацифашистичким злочинима почињеним на тлу Црне Горе и бивше Југославије;

10) сматра пријеко потребним повезивање са међународним меморијалним установама, институцијама и организацијама које се баве жртвама нацифашизма и расвијетљавањем злочина;

11) обавезује се да одобрава и предвиђа редовна буџетска средства за радове у свим областима умјетности на тему страдања од нацифашизма;

12) потврђује снажну ријешеност да развија дух толеранције, отворености, солидамости, међунационалног и међувјерског разумијевања и помирења, те да јача капацитете за одлучно превенирање свих појава које у основи имају тоталитарне идеје и презир према људским правима;

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ

Уставни основ за доношење ове резолуције садржан је у члану 82 став 1 тачка 3 Устава Црне Горе, којим је прописано да Скупстина Црне Горе доноси прописе и опште акте (одлуке, закључке, резолуције, декларације и препоруке).

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ

С обзиром на то да је Црна Гора држава која почива, поред осталог, на импозантној антифашистичкој традицији свог народа, утолико је снажнија њена обавеза да се сјећа и изражава пијетет према жртвама нацифашизма, да не заборавља злочине почињене на њеној територији и у цијелом свијету. Према непобитним доказима, од стране истих нацифашистичких формација на простору Пиве, почетком јуна 1943. године монструозно и неселективно је убијено око 1290 цивила, меду којима око 550 деце, а у Велици, 28. јула 1944. године, око 550 цивила, укључујуци дјецу и остарела лица. То је један од најсвирепијих нацифашистичких злочина почињених на тлу наше земље у току Другог свјетског рата. С обзиром на то да је, поред осталог, злочин обухватао масовна и неселективна убијања невиних, ненаоружаних и небрањених људи, без обзира на њихов узраст, и да је тиме био срачунат на истребљење цијелих група, ови злочини имају неспорно геноцидно обиљежје. Међутим, истраживања о злоцинима почињеним у Пиви и Велици нијесу била, деценијама уназад, спроводена у мјери у којој жртве ових непочинстава и начини њихових страдања заслужују, а свакако је активност државних установа и иниституција у овоме била недовољна и неадекватна. Истовремено, легитимно је оцијенити тешко схватљивом чињеницу да ниједан поцинилац злоцина није због тог недјела изведен пред било који домаћи или међународни суд. То је све доприњело формирању недовољног степена јавног разумијевања чињеница о поменутим злочинима, те је неопходно да Скупштина пружи допринос јачању свијести и јавном разумијевању околности, природе и посљедица ових злочина.

Поред тога, утврђивањем чињеница које говоре о нацифашистичким злодјелима смањио би се могући опсег историјског ревизионизма, те је неопходно створити правне основе и институционалне подстицаје за објективно сагледавање поменутих чињеница. Истовремено, овим актом Скупштина Црне Горе одговара на тежње да се борба против нацифашизма сведе и разматра искључиво на локалном плану, и оприједељује се да је то корисно, али недовољно, јер је страдање становниства Пиве и Велике, између осталог, и посљедица по стварења глобалног "идејног" захвата носилаца нацизма и фашизма, као највећег зла у историји човјечанства.

Усвајањем ове Резолуције, Црна Гора као антифашистичка држава потврђује своју снажну вољу и ријешеност да се допринесе утврђивању пуне истине о нацифашистичким злочинима, да учини све како се трагична страдања људи, етничких, вјерских и других група, никада и нигдје не би поновила, те да развија толеранцију, отвореност, солидарност, међунационално и међувјерско разумијевање и помирење, у духу демократије и владавине права, што је, уосталом, и опредељење државе Црне Горе, потврдено преамбулом Устава Црне Горе.