ПАРТНЕРИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

 

 

 

 
МЕДИЈСКИ ПАРТНЕРИ
 

 

       

       

   

 

 
КОМПЈУТЕРИ ЂАЦИМА - ПРВАЦИМА
 

 


2012/13 школске године

2103/14 школске године

2014/15 школске године

2015/16 школске године

 

 
ОПРЕМАЊЕ АМБУЛАНТЕ У ВЕЛИЦИ
 

 


 

 
ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР
 

 

Минстарство
одрживог развоја и
туризма

Општина Беране

Општина Андријевица

Општина Плав

       

Специјални
резерват природе
Увац

     

 

 
ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР ЧАКОР
 

 

Минстарство
одрживог развоја и
туризма

Општина Беране

Општина Андријевица

Општина Плав

       

МУП Црне Горе - сектор за
ванредне ситуације и цивилну безбиједност

Специјални резерват природе Увац

Монтенегропројект д.о.о. - Подгорица

                  

 

 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ВЕЛИКА
 

 

РАДОЈЕ ДАКИЋ

Радоје Дакић Подгорица

Уринекс Подгорица

Центар за културу Плужине

Матица српска Нови Сад

       

ИКЦ Соларис Београд

Просвета Београд

Дерета Београд

Књига Комерц Београд

       

Народна библиотека Србије

Библиотека Матице српске Нови Сад

ЦАНУ Подгорица

Клио Београд

       

Креативни центар Београд

Адмирал Букс Београд

Лагуна Београд

Клет Београд

       
   

 Геополитика Београд

Вајат Београд

Архипелаг Београд


Албартос Плус Београд

 

 

 
ЧАКОРСКЕ ИГРЕ
 

    

 

 

 
БЕСПЛАТАН ИНТЕРНЕТ ЗА ЂАКЕ ВЕЛИЧКЕ ШКОЛЕ 2013. ГОДИНЕ
 

 

 

 
ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДНЕ "ЧАКОРСКА БОРОВНИЦА"
 

 

Минстарство
одрживог развоја и
туризма

Општина Андријевица

Велика Кооператива

 

 
СПЕЛЕОЛОШКА ЕКСПЕДИЦИЈА 2013. ГОДИНЕ
 

 

Спелеолишки Клуб

Никшић

 

 
ИЗРАДА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА
 

  

 
КАНЦЕЛАРИЈА КЛУБА У ВЕЛИЦИ
 

 

Центар за културу Плав

 

 
ПОМОЋ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ПОСЛОВИМА
 

  

Електропривреда Црне Горе АД Никшић