Академик Др МИОМИР ДАШИЋ

 

 

 

МИОМИР ДАШИЋ је рођен 12. децембра 1931. године у Ровцима, код Берана, од оца Светислава и мајке Александре-Лене рођене Киковић. Основну школу је завршио у мјесту рођења, Вишу реалну гимназију у Беранама (1949), а студије историје на Филозофском факултету у Београду (1954), где је магистрирао и докторирао (1980).

Од 1954. до 1962. године био је професор Гимназије у Беранама, а затим и њен директор (1962-1972). Радио је као савјетник и руководилац сектора за културу и науку у Републичком заводу за међународну научну, културну и техничку сарадњу у Подгорици. За професора више школе на Педагошкој академији у Никишић изабран је 1972. године.

На Филозофском факултету у Никшићу биран је за ванредног (1981), а потом и за редовног професора (1986) за предмете Историја југословенских народа у новом вијеку и Увод у историју са основама помоћних историјских наука, у ком звању је и пензионисан 2000. године.

Као универзитетски професор држао је предавања, по позиву, у готово свим већим универзитетским центрима у СФРЈ, ау иностранству на историјским катедрама у Москви, Кијеву, Утрехту, Кракову и др Бо-равио је на стручним и научним усавршавањима у Француској, Русији, Пољској , Холандији, Чехословачкој.

Са научним саопштењима наступао је на међународним научним скуповима у Москви, Бечу, Анкари, Барију, Београду, Љубљани, Марибору, Загребу, Трани, Софији, Прагу и др
Предмет његовог научног интересовања креће се од завичајне и националне, до балканске и опште историје, као и методологије историјске науке.

Под његовим менторством израђено је више магистарских радова и докторских дисертација.

Одржао је преко 90 предавања из историје и методологије историјске науке на симпозијумима, округлим столовима и семинарима за наставнике и професоре историје.

У току више од четрдесет пет година стваралачког стручног и научног рада објавио је седам књига, 230 студија, расправа, чланака и 110 историјских есеја, око 400 критичких осврта, преглед, полемика и разних других стручних и публицистичких текстова. Аутор је и преко стотину научних и стручних реферата и саопштења. Библиографија његових радова и осврта на његова посебна издања износи преко 750 јединица. У ЦАНУ је обављао одговорне дужности - секретар Одјељења друштвених наука и члан Предсједништва ЦАНУ (1993-1997), ау периоду 1997-2001. године био је потпредсједник Академије. Од 1996. године председник је Уређивачког одбора Енциклопедије Црне Горе. Био је уредник више публикација ЦАНУ - Гласника Одјељења друштвених наука, зборника радова, монографија и других посебних издања. Президијум Руске академије природних и друштвених наука изабрао га је за иностраног члана те Академије 5. јуна 1998. године. За стручни и педагошки рад добио је одликовање и више других друштвених признања - награда "21. јул", "17. јул" и "30. септембар". Обављао је бројне друштвене и стручне функције: председник Друштва историчара Црне Горе (1974-1979) и Савеза историчара Југославије у два мандата (1985-1989; 1994-1999), члан научних и наставно-научних вијећа факултета и института, члан савета бројних републичких и савезних институција у области науке и културе; посланик у Скупштини Републике Црне Горе (1963-1969), члан Републичке и Савезне конференције СРН, члан Југословенског форума за људска права, члан савезне Комисије за истину и помирење.

Био је и сада је члан редакција или уредник више часописа (Токови, Историјски записи, Овде, Југословенски историјски часопис, Буллетин сциентификуе, Настава историје), уредник посебних едиција, зборника радова и других публикација.

Радове је објављивао и објављује у преко 30 часописа у земљи и иностранству, као иу знатном броју зборника и других периодичних публикација.

За ванредног члана ЦАНУ изабран је 26. новембра 1991, а за редовног 6. децембра 1996. године.

Живи у Подгорици.

 

 

ОБЈАВИО ЈЕ:

   

 1982 

Ослободилачки покрет у Доњим Васојевићима 1861. и 1862. и његов одјек у Санџаку

1986

Васојевићи од помена до 1860. године

1988

Увод у историју са основама помоћних историјских наука

1992

Васојевићи у устанцима 1860-1878. године

1996

Карађорђевићи из Васојевића

2000

Огледи из историје Црне Горе (студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918)

2003

Незаобилазно у историографији Црне Горе (прилози науци)

2006

Шекулар и Шекуларца од помена до 1941

2007

Библиографија академика Миомира Дашића

2008

Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и научне критике

2008

Ровца код Берана