КЛУБ ВЕЛИКА
 
 
ТИМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О 
ГЕНОЦИДУ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ
У СЕЛУ ВЕЛИКА

ИНТЕРНИРАНИ ВЕЛИЧАНИ ИЗ ВЕЛИКЕ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ИЗ ЛОГОРА У ПРИШТИНИ ТРАНСПОРТОВАНИ У РАЈХ 9. АВГУСТА 1944. ГОДИНЕ

 

28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

НА ЧАКОРУ

(Извор: ЕЦПАД - Фотограф: Ернест А. Цвилинг)

ИНТЕРНИРАНИ ВЕЛИЧАНИ У БЕЧКИ ЛОГОР

 

            

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

 

Бјелановић Милете Душан
Бјелановић Николе Ђорђије
Бјелановић Николе Здравко
Бјелановић Милете Илија
Бјелановић Милете Миленко
Бјелановић Николе Рајко
Брковић Лека Новица
Гогић Радисава Саво
Гојковић Милосава Алекса
Живаљевић Петра Вукосав
Живаљевић Максима Драгољуб
Живаљевић Радована Милорад
Јокић Стефана Богдан
Јокић Николе Марко
Јокић Обрада Милић
Јокић Богдана Милован
Јокић Ратка Милован
Јокић Зака Станоје
Јокић Стефана Чедомир
Кнежевић Радомира Милутин
Лабовић Мирка Вукашин
Огњановић Пунише Вукман
Пауновић Радојка Алекса
Пауновић Радивоја Вукашин
Пауновић Радосава Вукман
Пауновић Јевта Димитрије  
Пауновић Јања Добрашин
Пауновић Николе Манојло  
Пауновић Алексе Милош    
Пауновић Мирка Миодраг  
Пауновић Крста Велимир 
Пауновић Крста Тихомир   
Петровић Јована Вуксан   
Петровић Петра Марко       
Поповић Михаила Борислав 
Поповић Михаила Драгослав 
Поповић Михаила Мирослав 
Поповић Михаила Радослав 
Стешевић Радивоја Бранко 
Симоновић Јанка Војислав  
Симоновић Милосава Војислав
Симоновић Милосава Вукадин 
Симоновић Андрије Вукашин)
Симоновић Андрије Вукосав
Симоновић Мата Душан     
Симоновић Радојка Радош    
Симоновић Милосава Светислав
Стешевић Михаила Радивоје  
Стешевић Радосава Рајко    
Томовић Милована Драго    
Томовић Сава Радослав      
Томовић Милована Страшимир 

(1927-1952)
(1916-1997)
(1917-1979)
(1921-1946)
(1915-1987)
(1923-1983)
(1875-1971)
(1910-1989)
(1907-1949)
(1905-1970)
(1923-2006)
(1923-1995)
(1892-1956)
(1919-1998)
(1901-1989)
(1924-1946)
(1906-1990)
(1892-1986)
(1925-1958)
(1898-1983)
(1912-1989)
(1912-1996)
(1906-1986)
(1930-1993)
(1916-1957)
(1919-2004)
(1916-1981)
(1925-1965)
(1927-1994)
(1916-1989)
(1927-2008)
(1925-1996)
(1916-1971)
(1899-1964)
(1922-1996)
(1927-2004)
(1925-2002)
(1929-2006)
(1924-2010)
(1919-1944)
(1916-1982)
(1914-1984)
(1901-1960)
(1905-2006)
(1901-1976)
(1892-1977)
(1912-2013)
(1898-1968)
(1894-1963)
(1929-2008)
(1931-2007)
(1926-1999)           

 

Извор: ВЕЛИЧКИ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦИ - Станко Димитријев Пауновић