Драгослав Драго Брновић

ГОЛГОТА ВЕЛИКЕ

 

Mомчило Гојковић - Лешов

ПОДЧАКОРСКИ ГЕНОЦИД

 

Mомчило Гојковић - Лешов

ПОЕМА ВЕЛИЧКИМ ЖРТВАМА

 

Јован Дујовић

ВЕЛИЧКА МАЈКА

 

Проф. др Славољуб Ђукић

ПОКОЉ У ВЕЛИЦИ - ТЕЖИ ОД ГЕНОЦИДА

 

Радош Јелић

ШАМИЈА

 

Васиљ Јововић

ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ

 

Генерал Саво Јоксимовић

ВЕЛИЧКА ТРАГЕДИЈА

 

Проф. др Mарко Кнежевић

ДВА ГЕНОЦИДА НАД ВЕЛИЧАНИМА

 

Славица Кнежевић

ЈЕДНА ЦИГЛА ИЗНАД ДВEРИ ЂУРЂЕВИХ СТУПОВА

 

Радован Лекић

АНДРИЈЕВИЧКИ СРЕЗ

 

Вељко Мијовић

ЦРНИ ВЈЕТАР

 

Бранко Пауновић

ИЗ РУКОПИСА ПУКОВНИКА БРАНКА ПАУНОВИЋА

 

Томислав Пауновић

НОЋ НА ОБЕРУ

 

Мирко Симоновић

МАСАКАР У КУЋИ ДУШАНА СИМОНОВИЋА 28. ЈУЛА 1944. Г

 

Мр. Павле Џелетовић Иванов

ИЗ ГОВОРА НА ОТКРИВАЊУ СПОМЕНИКА

       
 

Аугуст Шмитхубер

БОРБЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ОПЕРАЦИЈИ "ДРАУФГЕНЕГЕР"

   

ЗАПИСНИК О САСЛУШАЊУ

       
 

Група аутора

ВАТРЕ СА КОМОВА

 

Јово Д. Вукотић

ДРУГА ПРОЛЕТЕРСКА ДИВИЗИЈА

 

Група аутора

ЧЕТВРТА КРАИШКА БРИГАДА

 

Група аутора

АНДРИЈЕВИЧКА ОПЕРАЦИЈА