СРЕСКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊЕГОВИХ ПОМАГАЧА ЗА СРЕЗ АНДИЈЕВИЧКИ ПОВОДОМ ЗЛОЧИНА УБИСТВА И ПАЉЕВИНА ИЗВРШЕНОГ ОД НЕМАЧКЕ СС ДИВИЗИЈЕ "СКЕНДЕРБЕГ" И "ПРИН ЕУГЕН"

  


БЈЕЛАНОВИЋ

 
     
     

Ђурђа (Петар)

Јанко (Леко)

Јована (Милован)

Миленко (Милета)

Раде (Митар)

Радојко (Митар)

     
     


БОШКОВИЋ

 
     
     

Максим (Леко)

Миличко (Милосав)

     
     


БРКОВИЋ

 
     
     

Радоје (Новица)

Милунка (Радош)

 
     
     
 

БУЗИЋ

 
     
     

Вуксан (Вукота)

     
     


ВУКОВИЋ

 
     
     

Вуко (Вуксан)

Магда (Миљан)

Мина (Ново)

Симо (Миливоје)

     
     


ВУЧЕТИЋ

 
     
     

Благоје (Марко)

Даница (Душан)

Драгић (Никола)

Драгомир (М.)

Мијајло (Периша)

Милан (Раде)

Миливоје (Милутин)

Милева (Тодор)

Милета (Раде)

Милован (Саво)

Пуниша (Радисав)

Радош (Милосав)

Цвета (Батрић)

Чедомир (Вукман)

     
     


ГОЈКОВИЋ

 
     
     

Алекса (Гавро)

Здравко (Милош)

Јован (Рака)

Крсто (Милић)

Љубица (Леко)

Манојло (Михаило)

Миладин (Миљан)

Милета (Грујо)

Наста (Радуле)

Радивоје (Рамо)

Радослав (Радосав)

Радун (Ново)

Стана (Милош)

Станоје (Данило)

Томица (Радован)

 


 
     
     


ЖЕВАЉЕВИЋ

 
     
     

Видосава (Милош)

Даница (Вукосав)

Достана (Бладоје)

Иконија (Мирко)

Милан (Мијајло)

Милица (Арсеније)

Ника (Спасоје)

Никола (Спасоје)

Раде (Максим)

Радован (Арсеније)

Радуле (Спасоје)

 Ратко (Јеремија)

     

 Ристо (Јеремије)

 Ристо (Јеремије)

     
     


JАНКОВИЋ

 
     
     

Васо (Вучко)

Милица (Радош)

Милоња (Милета)

Мирка (Милан)

     
     


JOКИЋ

 
     
     

Вујадин (Гавро)

Вукман (Викајло)

Зарија (Младен)

Јока (Арсеније)

Мигра (Илија)

Милева (Тодор)

Милован (Ратко)

Мирко (Михаило)

Михаило (Радован)

Пуниша (Радован)

Савета (Мирко)

Стефка (Вукадин)

Стојанка (Арсеније)

     
     


КНЕЖЕВИЋ

 
     
     

Андрија (Саво)

Барнко (Милосав)

Веселин (Радисав)

Леко (Васо)

Миладин (Тодор)

Миленко (Вукосав)

Миличко (Саво)

Михаило (Раде)

Радуле (Зако)

Роса (Лука)

Светомир (Филип)

 

Станија (Филип)

     

Достана (Раде)

     
     


ОГЊАНОВИЋ

 
     
     

Арсеније (Васо)

Вуко (Пуниша)

 Љубомир (Васо)

Радоња (Радисав)

Симо (Васо)

     
     


ПАУНОВИЋ

 
     
     

Војо (Саво)

Добра (Мирко)

Магица (Милета)

Михаило (Милосав)

Рабија (Радован)

Радоје (Александар)

Радомир (Јефто)

Мило (Михаило)

     
     


ПЕТРОВИЋ

 
     
     

Милоња (Милија)

Наста (Радуле)

Новица (Стефан)

Радосав (Радун)

Радуле (Милосав)

     
     
 

ПОПОВИЋ

 
     
     

Мирослав (Михаило)

     
     


РАДEВИЋ

 
     
     

Добрица (Вукашин)

Јела (Милутин)

Јока (Милан)

Милева (Мијајло)

Мило (Благоје)

     
     


РАДУЛОВИЋ

 
     
     

Божидар (Радоје)

Десанка (Миливије)

Милосав (Божо)

Михаило (Илија)

     
     


СИМОНОВИЋ

 
     
     

Велимир (Милосав)

Величко (Радован)

Јанко (Новица)

Љубо (Душан)

Милош (Милосав)

Миљан (Милован)

Миљан (Милосав)

     
     


СТЕШЕВИЋ

 
     
     

Вукосав (Радован)

Драгић (Миљан)

Лепосава (Богдан)

Миливоје (Стефан)

Милијана (Вукашин)

Милисав (Михаило)

Полексија (Петар)

     
     


ТОМОВИЋ

 
     
     

Власто (Новица)

Војин (Милосав)

Вукашин (Вучина)

Мијајло (Милоња)

Милија (Миљан)

Мила (Никола)

Милован (Вуле)

Реља (Вучић)

Саво (Вуле)