СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

       
                        

Бјелановић (Никола) Здравко

                     
 

Бјелановић (Миличко) Милица

 
 

Бошковић Велимир

 
 

Бошковић (Димитрије) Савка

 
 

Брковић (Мирко) Миодраг

 
 

Брковић (Новица) Радоје

 
 

Вучетић (Вукајло) Дивна

 
 

Вучетић Благоје

 
 

Вучетић (Милован) Душанка

 
 

Вучетић (Иван) Милунка

 
 

Вучетић (Благоје) Љубомир Зеко

 
 

Гојковић (Гавро) Алекса

 
 

Гојковић (Милисав) Алекса

 
 

Гојковић Видосава

 
 

Гојковић (Томица) Гојко

 
 

Гојковић Тмушић Милева

 
 

Гојковић (Јеремија) Милосава

 
 

Гојковић Момчило - Лешов

 
 

Гојковић (Манојло) Момчило

 
 

Гојковић (Машан) Радисав

 
 

Гојковић (Радован) Томица

 
 

Гојковић Милорад  и Зорка

 
 

Дујовић Јован

 
 

Ђукић Славољуб

 
 

Ђуричанин (Марко) Радојко

 
 

Живаљевић Витомир

 
 

Живаљевић (Мићо) Драгољуб

 
 

Живаљевић (Никола) Душан

 
 

Живаљевић Љубомир

 
 

Живаљевић (Милутин) Милица

 
 

Живаљевић (Јеремија) Ристо

 
 

Јанковић (Милоња) Миладин

 
 

Јокић (Стамат) Војо

 
 

Јокић (Милосав) Живко

 
 

Јокић Ратомир

 
 

Кнежевић (Вујко) Голуб

 
 

Кнежевић - Рмуш Драгуна

 
 

Кнежевић Mарко

 
 

Кнежевић (Радуле) Мила - Гана

 
 

Кнежевић Радоје

 
 

Коматина (Милош) Стана - Ћана

 
 

Лаловић (Радоња) Живко

 
 

Лалевић (Душан) Михаило

 
 

Мартић Зорица

 
 

Нововић Милена

 
 

Оташевић Гавро

 
 

Пауновић (Никодин) Божина-Боро

 
 

Пауновић (Мирко) Миланка

 
 

Пауновић Милосава

 
 

Пауновић (Алекса) Милош

 
 

Пауновић (Мирко) Милутин

 
 

Пауновић (Никола) Мирка

 
 

Пауновић (Алекса) Радоје

 
 

Пауновић (Дитрије) Станко

 
 

Пауновић (Радивоје) Томислав

 
 

Петровић (Митар) Јованка

 
 

Петровић (Стефан) Рдомир

 
 

Попадић (Урош) Зорка

 
 

Радевић Радмила

 
 

Раденовић (Новица) Мирко

 
 

Рајковић В. Драгомир

 
 

Рајковић (Милован) Душанка

 
 

Симоновић Будо

 
 

Симоновић В. Вељко

 
 

Симоновић (Леко) Вида

 
 

Симоновић (Мато) Душан

 
 

Симоновић (Радован) Миодраг-Мишо

 
 

Симоновић (Душан) Мирко

 
 

Стешевић (Мирко) Мирослава  

 
 

Шћепановић Т. Предраг

 
 

М. Живаљевић - М. Томовић

 
 

Здравко Б. Миодраг П. Милош П.

 
       
       
 

Богићевић Миленко

 
 

Вукчевић Јован

 
 

Поповић Вуко

 
 

Томановић Лука