ФОТОГРАФИЈЕ

 

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

     

Бјелановић (Мило) Петар (70)

 

 

Брковић рођ. Стешевић (Радосав) Марија-Мара (47)

супруга Новице Брковића

 

Вучетић (Гавро) Вукосава - Вуца (18)

 

         
   

Вучетић рођ. Кнежевић (Милош) Лепосава - Лепа (36)

супруга Милована (Саво) Вучетића

 

Вучетић (Милован) Томислав - Томо (13)

 

 

 

Вучетић (Милован) Властимир - Власто (11)

 

 

         
   

Вучетић (Благоје) Даница - Дана (18)

 

 

 

Вучетић рођ. Ћулафић (Новица) Даница (20)

у другом стању

супруга Милорада (Гавровог) Вучетића

 

Вучетић рођ. Вуковић (......) Лепосава - Лепа (47)

супруга Миливоја (Милутин) Вучетића

 

         

   

Вучетић (Пуниша) Милева (18)

 

 

Вучетић рођ. Зоговић (......) Милосава - Мика (64)

супруга Гавра Вучетића

 

Вучетић рођ. Живаљевић (Арсеније) Полексија - Лекса (28)

супруга Николе Вучетића

         
   

Гојоковић рођ. Кнежевић (Леко) Достана - Дола (46)

супруга Томице Гојоковић

 

Гојоковић (Томица) Драгиња - Драга (18)

 

 

Гојоковић (Крсто) Полексија - Пољка (18)

 

         
   

Ђукић рођ. Огњановић (Мирко) Љубица (36)

супруга Трифа Ђукића

 

Живаљевић рођ. Пауновић (Јефто) Загорка - Плана (19)

супруга Ратка Живаљевића

 

Живаљевић рођ. Стешевић (Раца) Магда (40)

супруга Радула Живаљевића

         
     

Живаљевић (Арсеније) Радосав (64)

 

 

Живаљевић рођ. Кнежевић (Лека) Радосава - Рада (50)

супруга Радосава (Арсеније) Живаљевића

 

Живаљевић рођ. Стешевић (Петар) Станка (39)

супруга Мијајла - Баца (Милића) Живаљевића

         
 

 

Јокић рођ. Гојоковић (Крсто) Зорка (24)

супруга Милована Јокића

 

 

Кнежевић рођ. Ђиновић (Радош) Вудра (26)

у другом стању

супруга Михаила - Митана Кнежевића

 

Кнежевић рођ. Лалевић (Ђуро) Лепосава - Леша (38)

супруга Миленка - Ћића Кнежевића

 

         

 

 

Кнежевић (Алекса - Леко) Рабија - Раба (16)

 

 

Кнежевић рођ. Томовић (Вуле) Ракита (43)

супруга Миличка Кнежевића

 

Кнежевић рођ. Јокић (Топо) Стојанка - Стоја (41)

супруга Алексе Лека Кнежевића

         
   

Новићевић (Лабуд) Драгољуб (20)

 

 

Нововић рођ. Кеџић (Богдан) Радосава - Рака (29)

супруга Радомира Нововића

 

Нововић рођ. Зоговић (Јован) Радосава - Рака (40)

супруга Максима Нововића

         
   

Огњановић рођ. Лекић (Рако) Милосава (34)

супруга Арсенија-Цаке Огњановића

 

Пауновић (Мирко) Видосава - Мара (19)

 

 

 

Пауновић рођ. Вучетић (Радован) Добрица-Добра (24)

у другом стању

супруга Димитрија Пауновић

         
   

Пауновић (Андрија) Јефто (57)

 

 

Пауновић (Милисав) Крсто (47)

 

 

Пауновић рођ. Бојовић (Благоје) Марта (45)

супруга Мирка Пауновића

   

Пауновић рођ. Јокић (Мијајло) Мика (36)

супруга Алексе Пауновића

 

Пауновић (Мирко) Милојка - Миша (17)

 

 

Пауновић (Павле) Мирко (46)

 

         
   

Пауновић (Михаило) Рабија (16)

 

Пауновић (Мирко) Станица - Белка (20)

 

Пауновић (Миодраг) Страшимир (1)

         
     

Поповић рођ. Пауновић (Саво) Радмила - Рачка (40)

супруга Михајла (Јовановог) Поповића

 

Радуловић рођ. Рмуш (Миљан) Божана - Гина (39)

супруга Петра Радуловића

 

Радуловић рођ. Ђиновић (.......) Станисава (53)

супруга Радоја Радуловића

         
   

Симоновић (Милован) Милосав - Мило (54)

 

Симоновић (Новица) Радован (56)

 

Стешевић (Миљан) Даринка - Дарка (22)

         
   

Томовић рођ. ....... (Милоња) Драга (22)

у другом стању

супруга Војина (Милосав) Томовића

 

Томовић рођ. Јокић (Мирко) Милка (36)

супруга Сава Томовића

 

 

Томовић рођ. Јанковић (Милић) Милосава - Жара (51)

супруга Реље (Вучић) Томовића

         
       
   

Шошкић (Божо) Емилија (5)