МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА

 

 

 
АКТУЕЛНО
 

 

Август 2017. године

 

  Јун 2015. године

На састанку Савјета МЗ Велика, одржаном __.06. 2015. године, одређени су чланови који ће прикупљати средства за одржавање и уређење гробља за 2015. годину у иносу од 5 ЕУРА на годишњем нивоу по гробном мјесту (споменику)

Чланови савјета Мјесне заједнице који ће прикупљати средства:

1. Маринко Бошковић

2. Жељко Бјелановић

3. Љубиша Живаљевић

4. Љубиша Вучетић

5. Веселин Јокић - поштар

МОЛЕ СЕ ГРАЂАНИ ДА ИСПУНЕ СВОЈУ ОБАВЕЗУ

 

16.04.2015. године

На састанку Савјета МЗ Велика, одржаном 16.04. 2015. године у 19.00 часова, Савјет МЗ донио је следеће одлуке:

     1. Да се покрене поступак о разграничењу 74 ара гробља које се по катастарској скици и посједовном листу води као општинско земљисте.,

     2. Да се по споменику то јест по гробном мјесту  - уведе обавеза плаћања од 5 (пет) евра на годишњем нивоу. Ова обавеза се уводи из разлога неопходности одржавања и чишћења гробља

     3. Да се организује акција  уређењу и крчењу гробља 2. маја 2015. године  са почетком у 10.00 часова.  Моле се учесници акције да понесу алат са собом.

 

25.03.2015. године

На првом састанку Савјета Мјесне заједнице, одржаног 25.03.2015 године, када је извршен избор предсједника Савета, изабран је Маринко Бошковић.

Након избора старо руководство МЗ предало је у присуству Савјета и комисије за избор, печат, штамбиљ и рјешење о регисрацији МЗ Велика.