МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА

 

 

 
ОДЛУКЕ
 

 

16.04. 2015. године

1. Да се покрене поступак о разграничењу 74 ара гробља које се по катастарској скици и посједовном листу води као општинско земљисте;

2. Да се по споменику то јест по гробном мјесту  - уведе обавеза плаћања од 5 (пет) евра на годишњем нивоу. Ова обавеза се уводи из разлога неопходности одржавања и чишћења гробља;

3. Да се организује акција  уређењу и крчењу гробља 2. маја 2015. године  са почетком у 10.00 часова.  Моле се учесници акције да понесу алат са собом;