МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА

 

 

 
ПРИХОДИ - РАСХОДИ
 

 

ФИНАНСИЈКИ ИЗВЈЕШТАЈ М.З. ВЕЛИКА ЗА ПЕРИОД 25.03.2015. ДО 04.05.2016.

ПРИХОДИ:

 

Приход од Симоновића по записнику

      

1.600,00

 

евра

Приход од Новићевић Зденка

 

200,00

 

евра

Приход од Пауновић Предрага

 

100,00

 

евра

Приход од Бјелановић Света

 

200,00

 

евра

Приход од Вуковић Славољуба

 

10,00

 

евра

Приход од Брковић Радмила

 

200,00

 

евра

Приход од Брковић Радмила

 

500,00

 

евра

Приход од Бошковић Лала

 

100,00

 

евра

Приход од Бошковић Мирка

 

300,00

 

евра

Приход од Јокић Горана

 

200,00

 

евра

Приход од Бјелановић Братислава

 

200,00

 

евра

Пиходи од грађана за гробље:

     

 

у Велици

 

355,00

 

евра

у Новшићу

 

105.00

 

евра

Пиходи од камате

 

2,76

 

евра

         

ПРИХОДИ УКУПНО:                                              

 

4,072,76

 

евра

 

РАСХОДИ: 

 

Тример за кошење траве

      

395,10

 

евра

Моторна пумпа за прскање

 

160,00

 

евра

Чишћење и одношење смећа са гробља

 

50,00

 

евра

Кошење на гробљу у Велици и Новшићу

 

150,00

 

евра

Течност против корова

 

23,25

 

евра

Прскање против корова на гробљима

 

40,00

 

евра

Алат за гробље

 

100,00

 

евра

Попис гробних мјеста у Велици

 

20,00

 

евра

Пиће за раднике на пут Лијешће/Дом

 

41,80

 

евра

Растурање шљунка на путу Лијешће/Дом

 

80,00

 

евра

Гориво

 

24,09

 

евра

Гориво за гробље у Новшићу

 

105,00

 

евра

Отварање рачуна М.З.

 

5,00

 

евра

Провизија банке

 

3,00

 

евра

         

РАСХОДИ УКУПНО:                                              

 

1,197,24

 

евра

 

 

ПРИХОДИ УКУПНО:

       

4,072,76

 

евра

РАСХОДИ УКУПНО:

 

1,197,24

 

евра

         

СТАЊЕ НА РАЧУНУ М.З. ВЕЛИКА НА ДАН 04.05.2016.:

 

2,875,52

 

евра

 

 

 

 

ДОНАЦИЈЕ ЗА СЕОСКО ГРОБЉЕ

       

Породице покојних:

       
         

Мара Бранка Јокић

      

200,00

 

евра

Љубица Бошковић

 

100,00

 

евра

Радоје Брковић

 

500,00

 

евра

         

УКУПНО:

 

800,00

 

евра                                                        

  

УТРОШЕНА СРЕДСТВА

       
         

Моторна коса - тример - STIHL FS 90   

                   

395,10


евра

За акцију чишћења гробља 02. 05. 2015. године

 

50,00


евра

Кошење на гробљу у Велици и Новшићу

 

150,00


евра

         

УКУПНО:

 

595,10


евра