КНЕЖЕВИЋИМА ИЗ ВЕЛИКЕ                                            

 
  

ПЛАН ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА РАДИ АЖУРИРАЊА РОДОСЛОВА БРАТСТВА КНЕЖЕВИЋ ИЗ ВЕЛИКЕ

 

Поштовани братственици, 

 

Синови Милорада-Мика Богдановог Кнежевића Жељко и Душан-Душко, у договору са још неколико рођака, иницијатори су ажурирања података у Родослову братства Кнежевић из Велике, којег је вишедеценијским трудом урадио покојни Мико. Идеја је и да се у неко касније вријеме напише књига или родослов у електронској форми са подацима о мушкој и женској дјеци и о женама удатим у наше братство (о супругама, мајкама, бабама...).

 

За сада је приоритетно ажурирање постојећег Родослова.

 

Молимо братственике са овог списка да свако за свој пас истражи и достави комплетне, провјерене и тачне следеће податке:

- имена мушке дјеце која нијесу обухваћена постојећим Родословом и евентуалне исправке,

- рок 31.март 2016. године,

- имена женске дјеце и свих наших одива са подацима о њиховим мужевима и породу,

- имена и дјевојачка презимена свих жена удатих у наше братство (супруга, мајки, баба, итд.),

- рок 30.септембар 2016. године.

Координатори акције ажурирања Родослова: Жељко Миков и Раде Слобов.

Техничка обрада Родослова: Горан Славков.

 

За прикупљање и доставу података у оквиру својег паса задужују се следећи братственици:

 

1.  Предраг Живков, Томо Богићев, Веско Драгишин, Љубиша Ратков (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Радисав, Угрен, Васо...)

2.  Михаило Живка Митановог (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Раде, Милош, Раде..)

3.  Голуб Вујков и Филип Душанов (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Радивоје, Вучко...)

4.  Марко Вучељин и Велимир Раденков (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Јован, Милован-Милованац...)

5.  Ратко Милутинов и Љубиша Миладов (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Јован,Тодор...)

6.  Данило Бранков и Драгутин-Гута Бранков (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Јован, Милосав...)

7.  Душко Миков и Славко Андров (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Андрија, Саво...)

8.  Томо Леков (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Вукота-Бацо, Алекса-Леко...)

9.  Радомир-Рако Милутинов-Рушов (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Тодор, Дико...)

10. Ранко Миланов и Светозар Велимиров (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Вукадин, Вукашин...)

11. Вукаш Миљанов и Миладин-Мишко Милошев (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Вукадин, Маринко, Миљан...)

12. ?xxx? (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Панто и Мићо...)

13. Веско Мирков и Звонко Љаков (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Андрија, Вељо...)

14. Лабуд Владимиров и Милан-Будо Ристов (Илија-Чера, Иван, Ђуро, Сава, Вук, Милун...)

15. Рајко Дана Ракуша и Душан Радошев ((Илија-Чера, Иван, Станиша, Радосав, Рако-Ракуши...)

 

Молимо братственике који знају пас под тачком 12 да нам дају податке за потомство Панта, Драгоја и Радована или контакт телефон неког од потомака.

Молимо вас да тражене податке у назначеном року доставите на меил адресе лица за контакт:

 

- Жељко Кнежевић, +381 65 655 1155, меил: meksystem.ns.knezevic@gmail.com

- Раде Кнежевић, +381 65 944 4105, меил: rade.knezevic@fpsp.edu.rs

 - Голуб Кнежевић, +381 64 277 4167, меил: golub.knezevic@gmail.com 

или поштом на адресу: Жаљко Кнежевић, Бул. oслобођења 70, 21000 Нови Сад.