ПЕЋИНЕ                                            

 
 

 Одломак из књиге "ВЕЛИКА" - Проф. др. Мирко БРКОВИЋ 

 

Планинске венце атара Велике чине крашке заравни, сачињене од кречњачких масива дебљине преко 200 м. Ове стене су јако изложене хемијском и физичком разлагању, што проузрокује присутност разних уздужних и попречних пукотина. Контактну зону чине палеозојски шкришци који садрже мноштво филита, агрилошиста и других минерала. На крашким теренима ових планина постоје бројне пећине и окапне јаме.

Пећине у овом подручју нису уопште испитане, нити обележене, сем једне - "Тојине пећине", назване по власнику дотичног имања, Томици Брковићу. Ову пећину су истраживали, али не у довољној мери, спелеолози Јован Петровић и проф. др. Марко Кнежевић који је објавио прве податке о њој. Наша истраживања, такође, су била површна, сведена на неколико улазака у пећину до дубине 350 м и то  више из радозналости, услед недовољне оперемљености за обилазак.

 Бројне пећине у овом крашком подручју настале су радом водних токова у плиоцену, отицањем плавско - гусињког ледника који се постепено отапао и отицао под великим притиском кроз карбонатне стене, правећи нове ходнике - пећине. Спуштањем водених токова настајали су нови нижи ходници другог и трећег спрата, као што је случај и са Тојиниом пећином.

    Нашим истраживањима и личним познавањем овог терена, забележили смо бројне пећине, јаме и окапине. Ове творевине на крашким теренима налазе се од крајњег запада све до источне границе атара Велике. Да би се добили веродостојни подаци за обележавање ових творевина потребни су обимни истражни радови. Ми се нисмо могли упуштати у тако детаљна истраживања, која траже стручност и велика материјална средства.

    Пећине никада нису привлачиле пажњу домицилног становништва, посебно пећине које су биле неприступачне и нису имале корисну улогу, а то је скривање чобана и стоке од неврмена. За њих су пећине биле непознанице - магичне јаме, па се, због страха од мрака и таме  који су владали у њима, нису упуштали у њихов обилазак. Овоме је, у ранијим временима, допринело и непостојање начина да се осветле ови простори. Навешћемо један пример: Тојина пећина била је позната само породици Томице Брковић чије се имање налази непосредно до пећине и улаз у њу су скривали од непожељних посетиоца. У току другог светског рата, Томица Брковић је, за време покоља у Велици, 28. јула 1944. године, када је убијено око 400 становника, један број становника (80), углавном млађих особа, склонио у пећину. У пећини су остали око месец дана. Ноћу су излазили из пећине, спуштали се низ стене да би се снабдели водом са извора који је удаљен 600 - 700 м и налази се на Омару. На тај начин је већи број становника Велике сазнао за пећину.

Нашим обиласком, пећине нашли смо базен са водом у току јула на око 60 м од улаза, и то воде која се кретала, што указује да је у пећини било довољно воде за пиће, али због мрака нису је могли пронаћи.   

 

ТОЈИНЕ ПЕЋИНЕ

У крашком масиву Планинице налази се Тојина пећина, боље речено у Ћетама на коти 1.780 м/н.в. Прва истраживања ове пећине обавио је спелеолог Јован Петровић, чија истраживања, односно подаци нису били доступни. Захваљујући проф. др. Марку Кнежевићу који је учествовао у овим истраживањима, објављен је део тих података. У раду је истакао да је у циљу популаризације ове пећине, 1987. године приказана документарна емисија ТВ Нови Сад "Наше планине" посвећена овој пећини. У дневном листу "Политика" од 14.11.1985. године објављен је чланак о лепотама Тојине пећине, назване у том тексту "Чакорска лепотица". Аутор чланка је дао основне податке о пећини: њен положај, геолошки састав, рељеф, морфолошке и хидролошке карактеристике.

Положај пећине. Тојина пећина налази се у крашком масиву "Ћете" на коти 1.780 м/н.в. непосредно испод планинске стазе (црногорског пута) који води према Чакору. Пећина је удаљена од Чакора око 4 км идући поменутом стазом. Од колског пута Лијеве ријеке од куће Петровића, пећина је удаљена око 1.300 м ваздушном линијом.

Ова крашка лепотица смештена је у утроби Планинице. Својом природном лепотом заслужује да се изгради пут или жичара којом би могли да је посете љубитељи природе. Колски пут ("пут снова") од Ћафе до пећине, у сврху посете пећине и околних планинских врхова, био би дужине око 2 км. Постоји и идеалан терен за изградњу жичаре, која би у току зиме служила за зимске спортове (скијање), а преко лета за обилазак пећине и околних планинских врхова.

Изнад и испод пећине постоје заравни идеални за изградњу пратећих садржаја за потребе туриста.

У морфолошком погледу, Тојина пећина је врло интересантна за посету туриста. Састоји се од дугих ходника (канала) на два нивоа, а можда и више. У главном каналу пећине постоје дворане, базени, каде, са сталном текућом водом. На зидовима пећине су инзваредни накити, сталактити и сталагмити, извајане посебне природне скулптуре, драперије  накит и др. За сада је истражено укупно око 450 м са бочним каналима. Пећина има свој улаз према Пљанчорском катуну, што истраживачи нису уочили, односно нису дошли до излаза (улаза), нити су споменули такву могућност. Пећина има два врло узана улаза и природно су скривена тако да их је врло тешко открити.

У суштини се може закључити да овај простор Тојиних пећина представља читав комплекс пећина, зато се и називају у множини - Тојине пећине. Потребно је истражити овај крашки простор од стране спелеолога, геолога, педолога и дати стручни извештај о овом простору. Посебно истичемо да пећину треба заштитити од уласка вандала који уништавају све што нађу пред собом, и већ су добар део и уништили. 

  

 
ВЕЛИЧКА ПЕЋИНА, ЈЕДНА ОД НАЈВИСОЧИЈИХ У ЕВРОПИ
 

 („Побједа“, 7. фебруар 2011) - Гојко КНЕЖЕВИЋ

 

НЕИСПИТАНЕ СПЕЛЕОЛОШКЕ ТУРИСТИЧКЕ АТРАКЦИЈЕ:

ВЕЛИЧКА ПЕЋИНА, ЈЕДНА ОД НАЈВИСОЧИЈИХ У ЕВРОПИ

 

"ЧЕКА" НАУЧНИКЕ И АВАНТУРИСТЕ

 

Улази у Величку пећину налазе се на 1780 метара надморске висине. До сада је испитано 440 метара ходника, са дворанама прилично богатим украсима. Претпоставка да је знатно дужа изазов је истраживачима и авантуристима


Плавска општина, поред изузетних планина, обилује и занимљивим пећинама, међу којима су за туристичку понуду најатрактивније: Митрова на планини Голеш надомак Мурине, Чардак на Гребену код Гусиња и највећа од Тојиних пећина изнад села Велика, коју је познати спелеолог проф. др Јован Петровић назвао Чакорском. То је, међутим, по мишљењу овдашњег географа проф. др Марка Кнежевића погрешно, јер се пећина не налази на Чакору, него на обронцима сусједне планине Мокра. Он је у својим радовима пећину назвао Безименом, али је, будући да је највећа међу таквим природним творевинама у Велици, природније да се именује по селу.

Пећински украси

За ову занимљиву пећину до прије двије и по деценије знали су само мјештани, који су је у ратовима користили као склониште. Први научни рад о њој објавио је професор Кнежевић, што је привукло пажњу и др Петровића, који је у њу ушао 1985. и написао рад „Чакорска пећина“. Понудио је и пројекат истраживања ове и других пећина у околини Плава, али то није остварено.

- Будући да су њена два отвора на 1780 метара надморске висине, Величка пећина спада међу највисочијим у Црној Гори и Европи. До сада је испитано 440 метара канала, у којима су бројне дворане украшене сталагмитима, сталактитима, пећинским стубовима и другим облицима. На крају највеће истражене дворане (димензија 25x20 м) постоји узан отвор кроз који се осјећа јако струјање ваздуха, а чује се шум воде у дубини, што упућује да се пећина вјероватно наставља и да има доњи канал - каже Кнежевић.

„Кристална“ дворана

Неке дворане, објашњава он, уљепшава корални накит, свјетлуцави кристали, окамењени водопади и необичне скулптуре. У главном каналу се налазе и три језера, а на почетку узаног споредног канала посјетилац мора језерце пузајући прећи, да би изашао на суви дио. На крају испитаног дијела канала налази се ,,Кристална дворана”, најљепша у тој пећини.

Указујући да је најпрече заштитити пећину, јер је њен украс изложен девастацији, др Кнежевић сматра да би требало и изградити пут и пећину уредити за туристичку посјету. У циљу истраживања неопходно је проширити узани отвор и даље испитати главни ходник и да ли постоји доњи канал, као и бочне ходнике, првенствено пећински накит, басене и каде.

Утисци спелеолога

Величку пећину су, минуле јесени, испитивали и млади спелеолози Никола Коматина и Жељко Барац, чланови никшићког Спелеолошког  друштва. И они описују да се два улазна канала на двадесетак метара спајају и чине главни, чији је почетни дио простран и лако га је прећи.

 

 Никола Коматина у Величкој пећини, октобар 2010.

- Ходајући ка средишњем дијелу наилазимо на сипар, уз који смо се  морали попети да би наставили даље ка пространој дворани. Она је, као и цијели средишњи дио, изузетно богата пећинским накитом. Задивљује велики број сталагмита, сталактита, као и драперије и завјесе. Из средишње дворане пространи ходник води до велике дворане, у којој се кроз узани пролаз улази у нешто мању просторију. Одатле се пећина наставља кратким, тешко проходним каналом, на крају којег је узани отвор, кроз који човјек не може проћи, а осјећа се струјање хладног ваздуха. Овај отвор, као и предходни из мање дворане, упућују на могућност да је пећина дужа, тако да ћемо у наставку истраживања проширити те отворе и покушати да даље напредујемо кроз пећину. У средишњем дијелу централног канала налазе се остаци пећинских језера, на шта указује испуцало земљиште. Поред централног постоје и три споредна канала. Први је богат пећинским накитом. Њега нијесмо успјели прећи до краја, због воде кроз коју је неопходно пузати, за шта нијесмо имали опрему - описује Коматина, упозоравалући да је "Величка пећина у великој мјери девастирана и неопходно је заштитити, јер је добар дио накита био мета вандала".

Уништени сталагмити у Величкој пећини

На љето ново истраживање

- Недавни улазак младих спелеолога у Величку пећину у склопу је припреме за "озбиљније" истраживање. То ћемо, вјероватно, наставити на љето - каже предсједник Спелеолошког друштва "Никшић" проф. др Горан Баровић, апелујући да се не уништавају пећински украси, јер су "вриједни само ако су у пећини, а када се изнесу, то више није накит"

 

 
НЕИСКОРИШЋЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ СПЕЛЕОЛОШКОГ ТУРИЗМА
 

Проф. др Марко КНЕЖЕВИЋ

 

Захваљујући бројним спелеолошким објектима, на подручју општине Плав постоје повољни услови за развој спелеолошког  туризма. Највеће могућности за тај облик туризма пружају Безимена пећина  на Планиници у селу Велици, Чардак на Гребену код Гусиња и Митрова пећина на Голешу код Мурине.

Безимена пећина има два отвора, оба на надморској висини од 1780 м, те  спада међу највисочије пећине  у Црној Гори и Европи. Укупна дужина испитаних канала пећине износи 440 м. Пећина располаже бројним дворанама украшеним  сталагмитима, сталактитима, драперијама, пећинским  стубовима и другим облицима  насталим кристализацијом бигра. У највећој - завршној дворани рекогносцираног канала, димензија 25x20 m, постоји један узани отвор кроз који се  осјећа  јако струјање ваздуха и свијећа се гаси, док се у дубини  чује шум воде, што је претпоставка  да се пећина вјероватно даље наставља и да испод овог  постоји доњи канал кроз који протиче водени ток.  Посебан украс  представљају свјетлуцави кристали на поду једне дворане, као да је  ту ова подземна љепотица просула  бисере. Неке дворане уљепшава корални накит, док је Кристална дворана испуњена  разноврсним калцитним фигурама. У дворанама има басена и када са кристално бистром водом. Посебну пажњу привлаче окамењени водопади и необичне скулптуре, међу којима се истиче кип мајке са дјецом. У главном каналу налазе се, осим када са водом, три језера смјештена у травертинским бесенима, а једно језеро је на почетку споредног канала. Плафон тог канала тако је низак да посјетилац мора пузати кроз воду да би изашао на суви дио канала. На крају  рекогносцираног дијела тог канала је најљепша дворана пећине - Кристална.

Да би се пећина могла туристички активирати и валоризовати потребно је најприје изградити  квалитетан приступни пут, затим пећину уредити за туристичку посјету, што подразумијева изградњу стаза дуж  пећинских канала, електрификацију и илуминацију пећине


Објашњење:  1. Главни улаз, 2. Споредни улаз;  дјелови главног канала: А предњи, В  средњи, С задњи;  дворане:  СD - централна, ZD- завршна, KD- кристална, Ј-језеро   

Будућа истраживања, уколико до њих дође, вјероватно ће употпунити досадашња сазнања о пећини, довести до откривања и испитивања   нових и непознатих дјелова ове подземне љепотице. Најважнији задаци на том плану су: 1. Испитати да ли се и колико  главни ходник, послије завршне дворане,   даље наставља (треба проширити  узани отвор, гдје струји ваздух и гдје  се у дубини чује хук воде), 2. Утврдити да ли постоји  доњи канал и водени ток у њему и 3. Испитати бочне канале, њихов пећински накит, травертинске басене и каде са водом  у њима. Пећински украс  је већ изложен девастацији од стране несавјесних посјетилаца, па је пећину потребно хитно заштитити и сачувати

 

Детаљ из Безимене пећине 

Пећина је до прије 20 година била потпуно непозната. За њу су знали само оближњи мјештани из Велике.  У ратовима  је коришћена  као склониште. Посјетиоци нијесу знали или  се  нијесу смјели спустити у дубље дјелове пећине гдје има воде за пиће, па је боравак био временски ограничен. Обрађујући туристичке потенцијале Проклетија ради израде  своје магистарске и докторске дисертације, у периоду 1977-1986. године три пута сам обишао пећину и о њој написао научни рад, објављен у часопису Географска истраживања у Приштини. Убрзо је пећина привукла пажњу познатог спелеолога Јована Петровића. Његова екиша спелеолога обишла је пећину у августу 1985. године. Након тих истраживања,  Петровић  је објавио  научни рад о пећини и  понудио пројекат спелеолошких истраживања у околини Плава, којим је обухваћена и ова пећина, али пројекат није реализован јер није имао ко да га финасира.

Пећина нема назива, па сам је  у својим радовима назвао Безименом пећином. Истина, ову и сусједне  пећине  мјештани Велике називају Тојине пећине. Ј. Петровић је назвао Чакорском пећином, што није исправан  назив, јер на Чакори има више пећина, иначе, ова  и не припада чакорском масиву него планини Мокри.

Митрова пећина налази се на источној падини Голеша, на око 1400 м надморске висине. До пећине се може доћи шумским путем од Мурине уз долину Муринске (Ненове) ријеке (3 км) а затим од шумске бараке пјешачком стазом (1,5 км). Улаз у пећину је у основи кружног облика, пречника 4 м. Усјечен је у вертикалном каменитом одсјеку. Од улаза канал пећине се пружа хоризонтално  у дужини од око 150 м. При крају рекогносцираног канала налази се сифонско сужење кроз које се човјек једва може провући пузањем. Иза њега је мања дворана  чије дно испуњава тревертински басен испуњен водом, дужине три, а ширине два метра. Вода у њему је чиста и може се пити. Идући даље, наилази се на друго сужење ходника, а послије њега на око 130 м од улаза настаје пространа дворана са оскудним пећинским украсом и пећинским кадама са водом. Од ове дворане наставља се једна уска пукотина кроз коју је немогућ пролаз. Вјероватно да она представља сужење иза којег се пећина наставља.

Пећина Чардак на Гребену, према досадашњим сазнањима, највећа је у Горњем Полимљу. До ње се из Гусиња може стићи за  око три сата хода. Према казивању мјештана и новинским написима, пећину је 1973. године испитивала једна група алпиниста-спелеолога из Пољске, коју су предводили Р. Кардас и М. Малиновски.. Она  је утврдила да је пећина дуга 1250 метара и да има два упоредна канала на различитим нивоима. Претпоставља се да у доњем каналу постоји водени ток. У горњем, безводном  каналу постоји оскудан пећински накит

Улаз у Митрову пећину

Богатство и разноврсност спелеолошких објеката на територији општине Плав употпуњују многобројне друге неиспитане и непознате пећине, јаме и прозорци у стијенама звани “шупља врата”. Познати прозорци су Шупља врата у Каранфилима (висина отвора око 15, ширина 8 метара), Тројанска врата н