КОНТАКТ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

 

  

Канцеларија "Клуба Велика"

Дом културе у Велици - село Велика - Општина Плав

телефон: +382 51 25 00 55

мејл адресе: 

>>>   info@velika.me   <<<

>>>   info@cakor.info   <<<

 

Координатор: Величко Томовић : +382 69 58 51 05

Генерални секретар: Гојко Кнежевић : +382 67 28 12 48