НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

Основан 29. јула 2012. године, у Велици.   

 

 

ГОДИНА ОСНИВАЊА:

У јулу 2012. године, договором Величана из читавог свијета, преко сајта www.velika.me у селу Велика одржана је оснивачка Скупштина НВО "Клуб Велика". КЛУБ смо основали као невладину, непрофитну и нестраначку организацију са жељом да активно учествујемо у развоју Велике и села у муринском дијелу Горњег Полимља.

 

ПРАВНИ СТАТУС:

НВО "Клуб Велика" је од 05.09.2012. године под редним бројем 6030 уписан у регистра невладиних удружења код министарства Унутрашњих послова Владе Црне Горе. Бр 05-006/12-16556/1

 

ЦИЉ ОСНИВАЊА:

Приоритетни циљ Клуба Велика је да заустави демографки пад становништава у Велици и у селима муринског дијела Горњег Полимља.

 

ВИЗИЈА:

Визију модерног села са пројекцијом сигурне будућности преточили смо у дугорочне развојне планове и одрживе пројекте, и на тај начин трасирали развојни пут Велике и Полимља. Резултати наше вузије ће се огледати у степену развоја и искоришћених потенцијала у пољпоривреди и туризму као и у мјерама спроведеним за очување и заштиту културног и природног богаства.

 

ПРАВЦИ РАЗВОЈА:  

- заштитa животне средине и развој туризма

- развој пољопривреде

- заштитa културног стваралаштва и идентитета

 

САРАДЊА:

У интересу напредка и развоја, а свјесни значаја свих друштвених чинилаца, Клуб Велика остварује сарадњу са многим представницима инстиуција на различитим нивоима: државном, регионалном, међународном и локалном нивоу, као и са појединцима и фирмама.

 

ПРОЈЕКТИ:

ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР: Програм за заштиту животне средине и развој туризма кроз формирање Заштићеног природног добра - Парка природе Чакор, има за циљ ефикасно спровођење законских мјера у област заштите и очување природе уз одрживу употребу природних ресерса. а изградњом Визиторског центре Чакор и планско уређење дјелова Парка природе Чакор, има за циљ стврање капацитета у туристичке и посјетилачке сврхе.

 

ВЕЛИКА КООПЕРАТИВА: Програм за развој пољопривреде кроз формитање "Велике Кооперативе" има за циљ промоцију удруживања у производњи и заједнички наступ на тржиште са једнственим брендом провјереног квалитета и географког поријекла.

 

ВЕЛИКА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈ ВЕЛИКА: Програм за заштиту културног стваралаштва и идентитета, првенствено формирањем Народне библиотеке и музеја Велика, у реновираној "старој школи" - објекту који су Величани подигли 1931. године за потребе школе, желимо да прикупимо сва књижевна дјела Величких аутора и књижевна дјела у којима се помиње Велика и Величани, доступна умјетничка дјела Величана, као и све доступне предмете који ће дати потпунију слику свакодневног живота и рада у Велици. 

 

СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКА: Програм развоја туристичке понуде, кроз формирање центра са спортским, угоститељским и смјештајним капацитима, има за циљ.....