ДОКУМЕНТА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

 

 

 

 

Рјешење о регистрацији

Рјешење - МУП

Извод из регистра

 

    

 
Одлука о оснивању НВО "Клуб Велика"

 

  

         

Рјешење о упису у општински регистар Невладинох организација

 

 

         

Уговор о закупу - просторијa за Клуб Велика

 

 

         


Конкурс за координатора - техничког секретара