ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА  

  

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Фонд за активно грађанство

-

4.000 ЕВРА

 - "УКЉУЧИ СЕ И ТИ - Љетњи камп - Клуб Велика" 

 


Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

1.000 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет"


Фонд за активно грађанство

-

700 ЕВРА

 - "УКЉУЧИ СЕ И ТИ - Љетњи камп - Клуб Велика" 

 

УКУПНО ЗА 2019. ГОДИНУ: 5.700 евра

 

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

4.230 ЕВРА

 - "Да се видимо"

Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

1.000 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет IV"


УКУПНО ЗА 2018. ГОДИНУ: 5.230 евра

 

  

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

1.000 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет III"

Фонд за активно грађанство

-

2.350 ЕВРА

 - "Иниц. за израду студије заштите природ. добра Чакор" 

УКУПНО ЗА 2017. ГОДИНУ: 3.350 евра

 

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Република Србија - мин. спољних послова

-

2.500 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет 2"

Национална туристичка организација Црне Горе

-

500 ЕВРА

 - "Чакорске игре 2016"

Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

4.500 ЕВРА

 - "Инфо страна"

Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

943 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет II"

УКУПНО ЗА 2016. ГОДИНУ: 8.443 евра

 

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Република Србија - мин. спољних послова

-

4.485 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет"

Република Србија - мин. кутуре и информисања

-

1.660 ЕВРА

 - "Библиотека за идентитет"

УКУПНО ЗА 2015. ГОДИНУ: 6.145 евра

 

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Република Србија - мин. спољних послова

-

2.478 ЕВРА

 - "Боровница за наш спас" 

УКУПНО ЗА 2014. ГОДИНУ: 2.478 евра

 

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА ЗА 2013. ГОДИНУ

 

       Општина Плав

-

1.500 ЕВРА

"Визиторски центар Чакор"

УКУПНО ЗА 2013. ГОДИНУ: 1.500 евра