СИМБОЛ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

 


Силизовани скуп симбола који заједно чине симбол Велике.

 

 

1. СПОЉНИ ЦРВЕНИ КРУГ

Представља крв проливену у вишевјековној борби за слободу. Круг такође представља заједништво у борбама и страдањима, зато има и више црвених кругова, као симбол вјековних борби и страдања.

2. КРУЖНИ НИЗ БОРОВНИЦА

Плава боја боровница као симбол симбол слободе која се вјековима бранила. Боровнице су симбол здравља и представљају здрав народ који, збијен у кругу тј. један до другога у заједничкој и сложној борби за слободу представљају непробојни бедем одбране.

 

 

3. ЧАКОР

Стилизована фигура Чакора који доминира симболом, као што Чакор доминира Великом. Централно мјесто које заузима је симболички приказ да се Чакор налази на средини нашег села.

 Планине са лијеве и десне стране Чакора представљају нашу брдовиту околину.

4. ПЛАВИ ОСНОВНИ КРУГ

прдставља цјелину села, слободу и заједништво

 

 

5. РИЈЕКЕ

- на симболу су представљене све ријеке које се својим током налазе на територији Велике

Бистрица, Лијева ријека, Десна ријека, Величка ријека и Лим.

На симболу су представљене Ријеке Бистрица и Лим, које настављају свој ток ван територије Велике, зато оне излазе из плавог основног круга.

Лијева ријека, Десна ријека и Величка ријека имају свој ток на територији Велике, зато је и симболиком представљено да оне не излазе изван основног круга.

6. ШТИТ НА КОМЕ СЕ НАЛАЗИ МАНАСТИР ВИСОКИ ДЕЧАНИ И ГОДИНА 1330

Први писани документ гдје се помиње Велика, је Прва Хрисовуља Манастира Високи Дечани, која је написана 1330 године. Те године, Србијом је владала династија Немањић. Облик штита на коме је стилизован Манастир Високи Дечани је копирани облик штита династије Немањића на коме се налазио бијели двоглави орао - што је симбол династије која је владала када се Велика први пут помиње.

Штит има сибол одбране - заштите, која је била узајамна. Познато је да су Величани до скоро имали обавезу заштите манастира Високи Дечани, али и обавезу да обрађују манастирска имања. Манастир је са Друге стране пружао духовну и сваку другу заштиту Величанима.

 

 

 7. НАТПИС "ВЕЛИКАА"

Натпис села Велика из 1330. године је прекопиран из Прве Хрисовље Манастира Високи Дечани, и као такав чини цјелину са штитом испод натписа.

8. ТРИ БОРОВНИЦЕ И 14 ЛИСТИЋА

 14 листова боровнице су симбол 14 Величких засеока. Три боровнице представљају три ријеке унутар Велике. Познато је да на Чакору расту најквалитетније боровнице на свијету, тако да овај симбол као засебан представња Велику и Чакор.

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЈЕНА СИМБОЛА