ТЕКУЋИ РАЧУН НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

   


 

НВО "КЛУБ ВЕЛИКА" - СЕЛО ВЕЛИКА - OПШТИНА ПЛАВ

MATИЧНИ БРОЈ:

02898047

TEKУЋИ РАЧУН:

 

510-102074-47

Црногорска Комерцијлна Банка А.Д. Подгорица

 

TEKУЋИ РАЧУН: 505-120471-80 Aтлас Банка А.Д. 

 

ДИСПЗИЦИЈА ЗА ПРИЛИВ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
 

INCOMING PAYMENT INSTRUCTION  (EURO)

 

Field 56 - Internediary bank:

Swift Address

DEUTDEFF

Name

Deutsche Bank AG Frankfurt

 

Field 57 - Account with Institution:

Pary identifier 

100 9363045 0000

Swift Address

CKBCMEPG

Name

 

Crnogorska komercijalna banka

AD Podgorica

 

Field 59 - Beneficiary Customer:

IBAN

ME25510000000010207447

Name & Address

 

 

Nevladino udruzenje "Klub Velika"

Velika BB

81400, Nikšić 1, Montenegro

 

 

INCOMING PAYMENT INSTRUCTION  (USD)

 

Field 56 - Internediary bank:

Swift Address

BKTRUS33

Name

 

Deutsche Bank Trust Company

Americas NEW WORK, NY

 

Field 57 - Account with Institution:

Pary identifier 

04456267

Swift Address

CKBCMEPG

Name

 

Crnogorska komercijalna banka

AD Podgorica

 

Field 59 - Beneficiary Customer:

IBAN

ME25510000000010207447

Name & Address

 

 

Nevladino udruzenje "Klub Velika"

Velika BB

81400, Nikšić 1, Montenegro