СКУПШТИНЕ  

 

II РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

19. октобар 2014. године

 

 

РАДНО ПРЕДСЕДНИШТВО, ВЕРИФИКАЦИОНА И ИЗБОРНА КОМИСИЈА

                                    

ДНЕВНИ РЕД

 

 ЗАПИСНИКА СА СКУПШТИНЕ 27. 07. 2013. ГОДИНЕ

 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КЛУБА ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ СКУПШТИНЕ

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

 

ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА

 

РАЗНО - Донијети закључци на II Скупштини Клуба Велика

 

ФОТО