СКУПШТИНЕ  

 

I РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

27. јул 2013. године

  

ДНЕВНИ РЕД

 

1. ОТВАРАЊЕ I РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА КВОРУМА

3. УСВАЈАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

4. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СКУПШТИНЕ 29. 07. 2012. ГОДИНЕ

5. УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ

6. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КЛУБА ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ СКУПШТИНЕ

7. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

8. УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАДА

9. ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА (ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА И ГЛАСАЊЕ)

10. РАЗНО