СКУПШТИНЕ  

 

I РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

27. јул 2013. године

 

ИЗАБРАНИ УПРАВНИ ОДБОР НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

 

1. Проф. др Драго Бјелановић - Београд

2. Миомир Бошковић - Подгорица

3. Миодраг Брковић - Београд

4. Горан Гојковић - Београд

5. Драгутин Живаљевић - Велика

6. Милорад Живаљевић - Велика

7. Зоран Јокић - Мурина

8. Иван Јокић - Београд

9. Гојко Кнежевић -Никшић

10. Дејан Микић - Плав

11. Маринко Пауновић - Подгорица

12. Марко Пауновић - Косовска Митровица

13. Љубиша Пауновић - Београд

14. Јован Петровић - Београд

15. Проф. др Ранко Симоновић - Ниш

16. Војо Стешевић - Велика

17. Томислав Стешевић - Велика

18. Велибор Томовић - Велика

19. Вучеља Томовић - Велика

 

РЕСОРИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

 

Проф. др Марко Кнежевић - Брезојевица - САВЈЕТ

Жељко Кнежевић - Нови Сад - ПРИВРЕДА

Велибор Томовић - Велика - ПОЉОПРИВРЕДА

Миомир Бошковић - МЕДИЈИ