РАЈКОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Рајковић (ћерка Радоша Лалевића) Љубица у 23. години, мајка једног дјетета. Рајковић С. Никола у 2. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат ми од тетке Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

  

01.  РАЈКОВИЋ рођ. ЛАЛЕВИЋ (Радош) ЉУБИЦА (23)

супруга Спасоја Рајковића

 

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г.Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Рајковић (Радош) Љубица (1921 - 1944)    

Рајковић С. Љубица 1921 г.

Лалевић Љубица

Рајковић С. Љубица

Лалевић Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Рајковић Радоша Љубица, стара 23 године

Лалевић Радоша Љубица, стара 20 одина

Лалевић С. Љубица, стара 30 одина са дететом

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Рајковић (Радош) Љубица (1921)

Лалевић (Радош) Љубица (1930)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1168. Рајковић Спасојева Љубица, ћерка Радоша Лаловића, рођена 1921. Г. Ржаница засеок Поље, домаћица. Убијена са сином Николом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Љубица, рођена 1930 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

02.  РАЈКОВИЋ (Спасоје) НИКОЛА (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г.Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Рајковић (Спасоје) Никола (1943 - 1944)    

Рајковић С. Никола 1943 г.

Рајковић С. Никола

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Рајковић Спасоја Никола, стар годину дана

Лалевић С. Никола, стар четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Рајковић (С.) Никола (1943)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1169. Рајковић Спасојева Никола, рођен 1943. Г. Ржаница засеок Поље, домаћица. Убијена са мајком Љубицом.

 
 

 

БОШКОВИЋ рођ. РАЈКОВИЋ (Стефан) ЉУБИЦА - ЉУБА (39) - супруга Симона Бошковић

 

ЂУРИЧАНИН рођ. РАЈКОВИЋ (Томица) JЕЛЕНА - ЛЕНА (54) - супруга Рада Ђуричанина

 

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Рајковић (Радош) Љубица, рођена 1921. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006037)

02. Рајковић (Спасоје) Никола, рођен 1943. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006038)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

 

01. С. Љубица 1921 г.          02. С. Никола 1943 г.

ВАТРЕ СА КОМОВА:

 

01. С. Љубица                      02. С. Никола

ИМЕНОСЛОВ УБИЈЕНИХ, ЗАКЛАНИХ И СПАЉЕНИХ У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Љубица 2. Никола