ПРИЛОЗИ - РАДУНОВИЋ

 

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Радуновић (Радош) Даница, рођена 1919. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006039)

02. Радуновић (Миле) Милена, рођена 1938. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006041)

Радуновић (Милојица) Милена, рођена 1936. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Плав (0866090012) (Србија - КиМ - Ђаковица)

03. Радуновић (Миле) Милица, рођена 1940. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006040)

Радуновић (Милојица) Милица, рођена 1936. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Плав (0866090012) (Србија - КиМ - Ђаковица)

04. Радуновић (Нн) Станојка, рођена 1892. Црногорка, убијена 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006042)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                      

01.

М. Даница рођ. 1919 г.

02.

М. Милена рођ. 1938 г.

03.

М. Милица рођ. 1940 г.

04.

Стојанка рођ. 1898 г.


 

 

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                      

01.

М. Даница

02.

М. Милена

03.

М. Милица

04.

Стојанка

 


 


СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. Милена 2. Милица 3. Стојанака

ИМЕНОСЛОВ УБИЈЕНИХ, ЗАКЛАНИХ И СПАЉЕНИХ У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Даница 2. Милена 3. Милица 4. Станојка