РАДУНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић (ћерка Радоша Лалевића) Даница у 25. години, мајка двоје дјеце. Радуновић М. Милена у 6. години. Радуновић М. Милица у 6. години. Радуновић Стојанка у 46. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

 

01. РАДУНОВИЋ рођ. ЛЕАЛЕВИЋ (Радош) ДАНИЦА (25)

супруга Милојице Мелта Радуновића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Радуновић (Радош) Даница (1919 - 1944

Радуновић М. Даница рођ. 1919 г.

Лалевић Даница

Радуновић М. Даница

Лалевић Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић М. Даница, стара 25 година

Лалевић Радоша Даница, стара 23 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуновић (Радош) Даница (1919)

Лалевић (Радош) Даница (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1115. Лаловић Радошева Даница, рођена је 1928. Г. Ржаница засеок Поље, дијете. Убијена заједно са мајком Пољком и сестром Љубицом.

1165. Радуновић Милова Даница, ћерка Радоша Лаловића, рођен 1919, Г. Ржаница, засеок Поље, домаћица. Убијена са двије ћерке Милицом и Миленом, супругом Милом и свекрвом Талом 28. јула 1944. године (саопштење Рада Радуновића - пензионера из Берана)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Даница, рођена 1928 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

02. РАДУНОВИЋ (Миле) МИЛЕНА (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Савезни завод за статистику (Ђаковица):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Радуновић (Миле) Милена (1938 - 1944)         

Радуновић (Милојица) Милена (1936-1944)

Радуновић М. Милена рођ. 1938 г.

Радуновић М. Милена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић М. Милена, стара четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуновић (М.) Милена (1938)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1166. Радуновић Милева Милена, рођен 1938, Г. Ржаница, засеок Поље, дијете. Убијена са сестром Милицом, мајком Даницом, оцем Милом и бабом Талом 28. јула 1944. године (саопштење Рада Радуновића - пензионера из Берана)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Милена, рођена ...... Мурина, убијена 1941 Мурина.

 

03. РАДУНОВИЋ (Миле) МИЛИЦА (4)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Савезни завод за статистику (Ђаковица):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Радуновић (Миле) Милица (1940-1944)          

Радуновић (Милојица) Милица (1939 - 1944)

Радуновић М. Милица рођ. 1940 г.

Радуновић М. Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић М. Милица, стара шест година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуновић (М.) Милица (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1167. Радуновић Милева Милица, рођен 1940, Г. Ржаница, засеок Поље, дијете. Убијена са сестром Миленом, мајком Даницом, оцем Милом и бабом Талом 28. јула 1944. године (саопштење Рада Радуновића - пензионера из Берана)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Милица, рођена ...... Мурина, убијена 1944 Мурина.

 

04. РАДУНОВИЋ СТАНОЈКА (46)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Радуновић (Нн) Станојка (1892 - 1944)    

Радуновић Стојанка рођ. 1898 г.

Радуновић Станојка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић Станојка, стара 52 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуновић Станојка (1892)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1162. Радуновић Јован Станојка, рођена 1888. Горња Ржаница, засеок Поље, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Стојанка, рођена ...... Мурина, убијена 1944 Мурина.

 

     

01.

 

РАДУНОВИЋ (Радован) ТАЛА -  рођена Гојковић

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1163. Радуновић Радованова Тала, рођена Гојковић, рођена у Велику, Домаћица. Избјеглица из Метохије од 1941. године. Живјела са сином Милом у његовој тазбини. Убијена са снахом Даницом, сином Милом и двије унуке Миленом и Милицом у Горњој Ржаници, засеок Поље (саопштење Рада Радуновића - пензионера из Берана)

     

02.

 

РАДУНОВИЋ (Радован) МИЛО

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1164. Радуновић Радованов Мило, рођен 1910, Грачаница, земљорадник. Колониста у Метохију, гдје је живио са својом породицом до 1941. Избјегао са породицом у кућу Радоша Лаловића у Г. Ржаницу код своје тазбине са супругом Даницом, двије ћерке  Миленом и Милицом и старом мајком Талом. Сви убијени и запаљени 28.јула 1944. године (саопштење Рада Радуновића - пензионера из Берана)