КНЕЖЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Кнежевић:

12 августа 1944 год. убили су ми жену Виду стару 32 год. и ћерку Радосаву стару 5 год. и Бранку стару 2 год.

Свједочење - Предраг Т. Шћепановић:

У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана Кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки офици, узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је на чување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

01.

 

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ЂИНОВИЋ (Радош) ВИДРА (26)

у другом стању

супруга Михаила - Митана Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Кнежевић (Михаило) Видра (1918-1944)

Кнежевић Видра

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Михаила Видра, стара нема података о старости

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (М.) Видра - жена Митана Кнежевића, рођена Ђиновић, трудница пред порођајем.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

862. Кнежевић Михаилова (Митанова) Видра, ћерка Радоша Миличкова Ђиновића (Чубровића) учитеља у Плаву, рођена 1912. Баре Краљске, домаћица. Била у другом стању, пред порођајем.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Видра, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

02.  КНЕЖЕВИЋ (Михаило) РАДОСАВА - РАКИЦА (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Кнежевић (Михаило) Радосава (1939-1944)

Кнежевић Радосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Михаила Ракица, стара четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Михаило) Ракица (1940)

Кнежевић (М.) Радосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

863. Кнежевић Михаилова (Митанова) Радосава (Ракица), рођена 1939. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Радосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година.

Свједочење - Радојко (Марко) Ђуричанин:

Тома (Савић) са кћерком Мишом, старом око двије године, коју је она држала у наручју и која је јела парче хљеба, као и Радева кћерка Милева (Ђуричанин) и Андрова кћерка Драга (Кнежевић), које су биле одрасле ђевојке, као и комшиница коју смо звали баба Мона (Стаматовић) стајао је у воћњаку поменуте Моне.

Њемац, у немачкој зеленкастој шареној војничкој униформи, са аутоматом у рукама. Чим се примакао, довикнуо је на чистом нашем језику: "Куда бјежите, пичка вам материна!?" Одмах је рафалом из аутомата опалио у поменуту групу жена. Чини ми се да су били први пуцњи у Велици. Гледао сам како оне падају са продорном кукњавом, јер се то десило испред мене на пар метара.

Рекао је Андро (Кнежевић) касније да је тетка Љепа (жена Андра Кнежевића) убијена испред улазних врата куће, стрина Љена (Ђуричанин) да је погинула у штали, вјероватно када је једна крава побјегла у шталу, а Њемац је идући за кравом наишао ту и убио је ножем.

Андрова кћерка Илинка-Иљо (Кнежевић), како ми је касније објашњавао Живко погинула је прескачући ограду у бјегству за њме према Иванпољу. Живко је чак казивао да ју је метак погодио у потиљак.

 

03.  КНЕЖЕВИЋ рођ. ЂУРИЧАНИН (Радош) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (37)

супруга Андрије Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Радош) Лепа (1907-1944   

Кнежевић Лепосава

Кнежевић Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Радоша Лепосава, стара 37 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

867. Кнежевић Андријина (Андрова) Лепосава, ћерка Ђура Ђуричанина, рођена 1904. Велика, домаћица. Избјеглица из Метохије.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Лепосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

04.  КНЕЖЕВИЋ (Андрија) ДРАГА (17)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Андро) Драга (1927-1944)

Кнежевић Драга

Кнежевић Драга

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Андра Драга, стара 17 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Андро) Драга (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

868. Кнежевић Андријина (Андрова) Драга, рођена 1928. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Драга, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

05.  КНЕЖЕВИЋ (Андрија) ИЛИНКА - ИЉА (8)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Андро) Илинка (1935-1944)

Кнежевић Илинка

Кнежевић Илинка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Андра Илинка, стара осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Андро) Илинка (1935)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

869. Кнежевић Андријина (Андрова) Илинка, рођена 1935. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Илинка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Веселин Р. Кнежевић:

28 јула 1944 год. на разбинички начин убили ми мајку Даринку стару 37 год.

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

 

06.  КНЕЖЕВИЋ рођ. ЈАНКОВИЋ (Михаило) ДАРИНКА - ДАРКА (37)

супруга Радисава Кнежевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Веселин Р. Кнежевић:

28 јула 1944 год. на разбинички начин убили ми мајку Даринку стару 37 год.

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић Р. Дарка                       

Кнежевић Р. Дарка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Михаила Дарка, стара 39 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Михаило) Дарка (1905) - ћерка мајора Јанковића, жена Радисавова. Умрла у Липову код Колашина, крајем августа 1944. од последица рањавања 28. јула 1944. гдје је била сахрањена. Пренијета и сахрањена на гробљу у Велици 1974. године.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

875. Кнежевић Радисавова Даринка, рођена 1907. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Дарка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

Ватре са Комова (стр. 136) - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

Ватре са Комова (стр. 138)- Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена.

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Ракита, жена Миличка Кнежевића, Драгица, ћерка Миличка Кнежевић, Милосава, ћерка Миличка Кнежевића.

 

07.

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ТОМОВИЋ (Вуле) РАКИТА (43)

супруга Миличка Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Вуле) Ракита (1901-1944

Кнежевић Ракита

Кнежевић Ракита

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Вула Ракита, стара 55 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Вуле) Ракита (1900) - жена Миличка Кнежевића.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

871. Кнежевић Миличкова Ракита, ћерка Вула Томовића, рођена 1901. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Ракита, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

08.  КНЕЖЕВИЋ (Миличко) ДРАГИЦА - ДРАГА (9)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Миличко) Драга (1937-1944)

Кнежевић Драга

Кнежевић Драга

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Миличка Драгица, стара осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Миличко) Драгица (1936)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

872. Кнежевић Миличкова Драгица (Драга), рођена 1937. Велика, дијете.

 

09.  КНЕЖЕВИЋ (Миличко) МИЛОСАВА (2 мјес.)

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Миличка Добрица, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Миличко) Добрица (1944) - Новорођенче од 10 дана.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

873. Кнежевић Миличкова Милосава, рођена 1944. Велика, дијете. Стара 3 мјесеца.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле З. Кнежевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Јелу стару 48 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Радула Кнежевића: његова жена Јела, рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена не сјећам.

 

10.  КНЕЖЕВИЋ рођ. ТУРКОВИЋ (Батрић) ЈЕЛА (48) 

супруга Радула (Зако) Кнежевић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Батрић) Јела (1887-1944

Кнежевић Јела

Кнежевић Јела

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Петар) Јела (1910) - рођена Турковић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

876. Кнежевић Радулова Јела, кћерка Петра Турковића, рођена је 1914. Војно Село, домаћица.

894. Кнежевић Батрићева Јелица (Јела), рођена у Велици, дијете.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин Т. Кнежевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Јелицу стару 65 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Тоша Кнежевића: Јелица Кнежевић, рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раденовић са кћерком.

 

11.  КНЕЖЕВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Крсто) ЈЕЛИЦА (65)

супруга Тодора Тоша Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Тодор) Јелица (1880-1944)

Кнежевић Јелица

Кнежевић Јелица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Крста Јелица, стара 60 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Крсто) Јелица (1884) - рођена Раденовић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

877. Кнежевић Тодорова - Тошова Јелица, рођ. Раденовић, рођена 1884. Велика, домаћица. Убијена је са братом Драгом Раденовићем и Драговом кћерком Стаицом, који су избјегли из Метеха.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Јелица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко Кнежевић:

28 јула 1944 год. убила ми је жену Лепосаву стару 38 год.

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

Моја мајка Фема је сакривена из кукуруза видјела када су из вареног оружја убили Лешу - жену Миленка Ћића Кнежевића. Међу тројицом убица препознала је Уса Реџепагића, који је тога дана био у талијанској униформи. Након рата је тај Усо радио у гвожђари у Плаву и умро је природном смрћу.

 

12.

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ЛАЛЕВИЋ (Ђуро) ЛЕПОСАВА - ЛЕША (38)

супруга Миленка - Ћића Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Ђуро) Лепосава (1901-1944)

Кнежевић М. Лепосава

Кнежевић Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Ђура Лепосава, стара 37 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Ђуро) Лепосава (1904)

Кнежевић (М.) Лепосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

878. Кнежевић М. Лепосава (Лепа), ћерка Радоша Ђуричанина, рођена 1907. Ђуричка Ријека, домаћица.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Светомир Ф. Кнежевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Љубицу стару 46 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Филипа Кнежевића, убијена је Љубица (45), рођена Бјелановић.

Свједочење - Голуб (Вујко) Кнежевић:

Као дјечак слушао сам причу моје бабе Милунке Миљове - Милијине Кнежевић (рођена Армуш из Шекулар, ка путу испод Радулеве њиве видјела је два војника са упереним пушкама ка Љуби Филиповој Кнежевић а одмах затим је зачула рафал. Љуба се стропоштала на пут.

 

13.  КНЕЖЕВИЋ рођ. БЈЕЛАНОВИЋ (Вукота) ЉУБИЦА (46)

супруга Филипа Кнежевића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић Љубица                         

Кнежевић Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Вукоте Љубица, стара 42 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Вукота) Љубица (1902)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

879. Кнежевић Филипова Љубица (Љака), рођ. Бјелановић, рођена 1899. Велика, домаћица. Супруга Филипа Кнежевића барјакрата црногорске војске.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Љубица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Роса Л. Кнежевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Милицу стару 38 год.

Свједочење - Славица Раденовић:

Моја баба, мајка моје мајке, Милица, жена Луке Кнежевића је страдала у овом злочину.

Тога јутра, баба је бјежећи од зликоваца, узела за руку своју ћеку, а моју мајку Марију, успјеле су да се сакрију у њиву гдје је био кукуруз. У том бјежању, бабу Милицу су стигли меци, који су били бржи од њеног хода. Тешко рањена и у највећој тишини, преноћили су ту у кукурузу.  Усплела је и да нахранила је своју ћерку свилом од кукуруза.

Касније, када су наишли партизани, помагали су рањенима. Теже рањење, међу којима је била и моја баба, убацили су их у неку приколицу и одвезли према Андријевици да их лијече. Међутим, приликом тог пребацивања, наишао је неко, ко је познаво моју породицу, и ко је знао да је деда Лука био припадник Југословенске војске у отаџбини, и упитао: Зашто возите четничке жене?.

Говорило се после рата да је неки Џудовић из Метеха наредио да избаце са приколице моју бабу Милицу,  након чега су је и избацили негдје у близини Андријевице и оставили тако јадну и немоћну. Пси или ко зна шта, су је такву растргли... незна јој се ни гроба.

 

 

14.  КНЕЖЕВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Симон) МИЛИЦА (38)

супруга Луке Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Симон) Милица (1902-1944)

Кнежевић Милица

Кнежевић Милица

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић Милица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

880. Кнежевић Симонова Милица, рођена 1902. Метех, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станија Кнежевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми ћерку Славку стару 13 год.

Свједочење - Стана - Ћана (Милош) Коматина, рођена Кнежевић:

Зликовци су куршумома изрешетали моју петнаестогодишњу сестру Славку - Славу и продужили даље према кући Мине Вуковића.

 

15.  КНЕЖЕВИЋ (Милош) СЛАВКА - СЛАВА (13)

 

Музеј Жртава Геноцида (Мурина):  

Споменик на Чакору:

Кнежевић (Милош) Славка (1930-1944)

Кнежевић Славка

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Милош) Славка - Слава (1930)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

864. Кнежевић Петрова Славка, рођена 1930. Велика, дијете. Синовица Михаилова (Митанаова).

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Бранко М. Кнежевић:

28 јула 1945 год. убиле су ми оца Милосава старог 60 год., мајку Сомони стару 28 год., а ћерку Жарку ранили.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Милосава Кнежевића: његова жена Симона, рођена Попадић (65), Мирка Кнежевић, рођена Вучетић, снаха Симоне и Милосава Кнежевић, Бранкова жена (25).

Свједочење - Проф. др Марко Кнежевић:

Жарка Бранкова Кнежевић са Иванпоља побјегла је у Новшиће са раном на рамену. Задесила се у породичној кући у моменту када су злочинци банули на врата и убили јој бабу Симону и мајку Мирку, а њу ранили. Жарка се послије рата удала и данас живи у Брезојевицама.

 

16.  КНЕЖЕВИЋ (Јован) МИЛОСАВ (48) - *(упоредити са 19)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Бранко М. Кнежевић:

28 јула 1945 год. убиле су ми оца Милосава старог 60 год., мајку Сомони стару 28 год., а ћерку Жарку ранили.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Кнежевић (Јован) Милосав ( 1896-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

888. Кнежевић Јованов Милосав, рођен 1896. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милосав, рођен ...... Велика, убијен ...... Велика.

 

17.  КНЕЖЕВИЋ рођ. ПОПАДИЋ (Радомир) СИМОНА (46)

супруга Милосава Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Милосав) Симона (1898-1944)

Кнежевић М. Симона

Кнежевић М. Симона

Kамом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Радомира Симона, стара 64 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Радомир) Симона (1877) - рођена Попадић

Кнежевић (М.) Симона

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

890. Кнежевић Милосавова Симона, рођ. Попадић, рођена 1877. Г. Ржаница, домаћица. Убијена са снахом Мирком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Симона, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

18.  КНЕЖЕВИЋ рођ. ВУЧЕТИЋ (Мијајло) МИРКА (26)

супруга Бранка Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Мијајло) Мирка (1918-1944)

Кнежевић Б. Мирка

Кнежевић Б. Мирка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Мијајла Мирка, стара 20 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Мијајло) Мирка (1920) - рођена Вучетић

Кнежевић (Б.) Мирка (1917)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

881. Кнежевић Бранкова Мирка, ћерка Мијајила Вучетића, рођена 1917 Велика (Иван Поље), домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Мирка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

19.  КНЕЖЕВИЋ (Ј.) МИЛОСАВА - *(упоредити са 16)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић Ј. Милосава                   

Кнежевић Ј. Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Ј.) Милосава

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

Велика - велика по вјековној патњи (стр. 236) - Вида (Леко) Симоновић, рођ. Кнежевић:

28. јула 1944 године живу су запалили моју 17-годишњу сестру Рабу и мог најмлађег брата Ратка. Кад запалише кућу, видим, мајка Стојанка утрча унутра. Хтјела је да извуче Ратка... И није се вратила - заједно су изгорели. Ратку непуне двије године а мајци 40. Тога дана остала сам без петогодишњег брата Неђељка, али не знам под којим околностима. Нијесам видјела ни да су га заклали ни запалили, али га више никад нијесам видјела.

 

20.

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ЈОКИЋ (Топо) СТОЈАНКА - СТОЈА (41)

супруга Алексе Лека Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Леко) Стојанка (1895-1944)

Кнежевић Стојанка

Кнежевић Стојанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Тоша Стојанка, стара 32 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Топо) Стојанка (1902) - рођена Јокић.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

884. Кнежевић Алексина (Лекова) Лукина Стојанка, рођ. Јокић, рођена 1902 Велика, домаћица. Убијена са кћерком Рабијом и два сина Недељком и Ратком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Стоја, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

21.

КНЕЖЕВИЋ (Алекса - Леко) РАБИЈА - РАБА (16)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Леко) Рабија (1928-1944

Кнежевић Рабија

Кнежевић Рабија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Александра Рабија, стара 15 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Алексa - Леко) Рабија (1927) - убијена на кућном прагукада је хтјела да заштити мајку и браћу. Након тога су је бацили у ватру.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

885. Кнежевић Алексина (Лекова) Рабија (Раба), рођена 1927 Велика, дјевојка. Убијена са мајком Станојком и два брата Недељком и Ратком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Рабија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

22.  КНЕЖЕВИЋ (Алекса - Леко) НЕЂЕЉКО (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Леко) Неђељко (1938-1944)

Кнежевић Неђељко

Кнежевић Недељко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Александра Неђељко, стар четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Алексa - Леко) Неђељко (1938)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

8865. Кнежевић Алексин (Леков) Недељко, рођен 1938. Велика, дијете. Убијен са сестром Рабијом, братом Ратком и мајком Станијом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Недељко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

23.  КНЕЖЕВИЋ (Алекса - Леко) РАТОМИР - РАТКО (9 мјесеци)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Леко) Ратко (1942-1944)  

Кнежевић Ратко

Кнежевић Ратко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Александра Ратко, стар једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Алексa - Леко) Ратко (1943) - новорођенче од 10 мјесеци

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

887. Кнежевић Алексин (Леков) Ратко, рођен 1943 (11 мјесеци). Велика, дијете. Убијен са сестром Рабијом, братом Недељком и мајком Станојком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Ратко, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

  

24.  КНЕЖЕВИЋ (Милић) МИЛУНКА (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић (Милич) Милунка (1943-1944)

Кнежевић Милунка

Кнежевић Милунка

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић Милунка

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

874. Кнежевић Милићева Милунка, рођена 1943. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милунка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

25.  КНЕЖЕВИЋ (......) МИРКА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић Мирка

Кнежевић Мирка

 

 

26.  КНЕЖЕВИЋ (......) НИКОЛА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић Никола                          

Кнежевић Никола

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић Никола

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

889. Кнежевић Јованов Никола, рођен 1892. Велика, земљорадник. Избјеглица из Метохије 1941. Убијен у Крушеву.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Никола, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Велички великомученици (стр.62):

Милутин - Рушо (Радомиров) Кнежевић (1898-1983), оженио се 1930. године, Росом Андра Јокића и са њом имао троје дјеце, која су рано умрла. Касније је добио три сина: Радомира, Миодрага и Марка. Најмлађи Марко страдао је са мајком 28. јула 1944. године приликом покоља у Велици.

 

27.  КНЕЖЕВИЋ рођ. ЈОКИЋ (Андрија) РОСА (36)

супруга Милурина Руша Кнежевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Кнежевић (Андрија) Роса (1908-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

870. Кнежевић Андријина Роса, рођена 1908. Велика, домаћица.

 

28.  КНЕЖЕВИЋ (Милутин Рушо) МАРКО

супруга Милурина Руша Кнежевића

 

 

29.  КНЕЖЕВИЋ (Ј.) СИМОНА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Кнежевић Симона                          

Кнежевић Симона

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

870. Кнежевић Ј. Симона, рођена У Велици, дијете.

 

  

30.  КНЕЖЕВИЋ (Лука) СТАНОЈКА (3)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Кнежевић (Лука) Станојка (1941-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

882. Кнежевић Лукина Станојка, рођена 1941 Велика, дијете.

 

     

01.

 

СЕСТРА Јелене Кнежевић, рођене ТУРКОВИЋ

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Радула Кнежевића: његова жена Јела, рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена не сјећам.

     

02.

 

КНЕЖЕВИЋ ДРАГА

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић Драга

     

03.

 

КНЕЖЕВИЋ (Петар) ЈЕЛА (44)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Кнежевић Петра Јела, стара 44 године

     

04.

 

КНЕЖЕВИЋ Б. МАРКО

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

882. Кнежевић Б. Марко, рођен у Велици, земљорадник.

     

05.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радосав) МИЛКА

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Радосав) Милка (1944) - Умрла од глади у збјегу.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

06.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радосав) МИЛОСАВ (3)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Радосав) Милосав (1941) - Умро од глади у збјегу.

     

07.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радосав) МИЛОСАВА (2)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Радосав) Милосава (1942) - Умрла од глади у збјегу.

     

08.

 

КНЕЖЕВИЋ (Милић) РАДОСАВА (24)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Кнежевић (Милић) Радосав (1920) - Умро од глади у збјегу.

     

09.

 

КНЕЖЕВИЋ СЛАВКО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Славко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

     

 

ВУЧЕТИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (36) - супруга Милована Вучетић

 

ГОЈКОВИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Леко) ДОСТАНА - ДОЛА (46) - супруга Томице Гојоковић

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Јанко) ЗОРКА (44) - супруга Радета Живаљевић

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Лека) РАДОСАВА-РАДА (50) - супруга Радосава Живаљевић

 

МИКИЋ  рођ. КНЕЖЕВИЋ (Тодор) СИМОНА (56) - супруга Мирка Микића

 

СИМОНОВИЋ  рођ. КНЕЖЕВИЋ (Тодор) Милица (38) у другом стању - супруга Душана Симоновића

 

    

КНЕЖЕВИЋ (Вучеља) БРАТИСЛАВ (2)

 

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Кнежевић Вучеље Братислав (1939)

 

КНЕЖЕВИЋ (Вучеља) РАКА (1)

 

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Кнежевић Вучеље Рака (1941)