НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

Основан 29. јула 2012. године, у Велици.   

 

 

Договором Величана из читавог свијета, основан је "Клубу Велика" како би својим знањем и искуством, утицали на развој Велике и околних села, са приоритетним циљем заустављања демографког пада становништава у Велици и Муринском дијелу Горњег Полимља.

Визију модерног села са пројекцијом сигурне будућности преточили смо у дугорочне развојне планове и одрживе пројекте, и на тај начин трасирали развојни пут Велике и Полимља. Резултати наше вузије ће се огледати у степену развоја и искоришћених потенцијала у пољпоривреди и туризму као и у мјерама спроведеним за очување и заштиту културног и природног богаства.

Реализацијом пројеката, упошљавањем становнока, дизањем свијести о предузетничким могућностима, модернизовањем школе, амбуланте и саобраћаница, оснивањем осталог саржаја који је неопходан за друштвену заједницу, видимо као шансу за за пристојан живот од сопственог радаа али и решење, не само за останак, већ и за повратак одређеног бороја људи у Велику и околна села!

Члан КЛУБА може да постане свако ко је поријеклом из Велике, ко воли Велику или било које село из Муринског дијела Горњег Полимља.

Активности које ће КЛУБ покретати биће предмет договора самих чланова. Сваки члан може да предлаже активности КЛУБА. Све идеје, ће бити прослијеђене осталим члановима, и о њима ће се гласати на страницама КЛУБА.   

КЛУБ није хуманитарна организација, али ће задржати право да помаже у одређеним случајевима. КЛУБ није политички обојен, али ће сарађивати са свим политичким опцијама зарад напретка и развоја наших села.

У колико подржавате формирање КЛУБА, или желите да постанете члан, потребно је да попунитe:

 

 

КЛУБ ВЕЛИКА У МЕДИЈИМА     

 

     

 

06. фебруар 2021. године

СРПСКА РТВ - ЕМИСИЈА "СРПСКО СТАНОВИШТЕ"

     

 

14. новембар 2020. године

РТЦГ - ЕМИСИЈА "ЗАПИС"

     

 

01. децембар 2019. године

ТВ 7

     
 

29. јануар 2019. године

ЕМИСИЈА "РАЗБУЂИВАЊЕ"

 

 

     

 

25. фебруар 2018. године

РТЦГ - ЕМИСИЈА "ОКВИР"

 

 

     

 

02. октобар 2017. године

РТЦГ - ЕМИСИЈА "НВО СЕКТОР": "КЛУБ ВЕЛИКА"

 

 

     

 

02. јун 2017. године

Гостовање Гојка Кнежевића на Јутарњем програму РТЦГ

                                                                                         

     

 

 

      

 

ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ РТЦГ - 01. новембар 2014. године

 

          

 ООО