ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР  

 


 

Стварања услова за нова радна мјеста, одрживи развој и унапређење квалитета живота уз максималну заштиту природног и социокултурног наслеђа, са одрживим коришћењем природних ресурса за потребе и добробит мjештана, НВО Клуб Велика види као највећи приоритет свог дјеловања и зато је  покренуо иницијативу за формирање и проглашење Парка природе "Чакор" на територији три опшине (Плав, Андријевица и Беране) са изградњом Визиторског центра "Чакор" на Чакору.

Заштићено природно добро - Парк природе "Чакор" би обухватило око 100 км2, на простору Грачанице, Велике, Новшића, Горње Ржанице, Метеха и Шекулара. Унутар предложеног пордучја се налазе планине: Сјекирица (1990 м), Мокра планина, (Планиница 1968 м), Ваганица (2112 м), Чакор (1849), Планиница (2077м), Девојачки крш (2040 м), Маље Неђинат (2275 м), Младица (2049 м), Емир брдо (2010 м), Старац (2352 м), Црни крш (2426 м).

Визиторски центар ће бити вишефункцинални објекат са смјештајним и едукативним капацитетом, кухињом, рестораном и просторијама за откуп шумског воћа, канцеларијама за ренџерсу службу и службу за превремену дојаву од природних непогода. Торањ - видиковац висине 8м, са кога ће се пружати поглед ка цијелом планинском масиву.

Визиторски центар, поред функције мониторинга, превентине и заштите, представљаће централно привредно и информативно - туристичко мјесто.

  

 


 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКТИ:

 
   

ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР

ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР ЧАКОР

СТАЗЕ

ТОЈИНА ПЕЋИНА

ЕТНО СЕЛО - МОКРА

  

     
  
     
     

 

25. новембар 2017. године

ПОДЈЕЛА ПРОМОТИВНИХ КАТАЛОГА: "ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР"

 

Пројекат подржан од ФОНДА ЗА АКТИВНО ГАРАЂАНСТВО

 

30. јул 2017. године

ТРИБИНА: "ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР"

 

Пројекат подржан од ФОНДА ЗА АКТИВНО ГАРАЂАНСТВО

 

30. јул 2017. године

ТРКА: "ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР 2017"

 

Пројекат подржан од ФОНДА ЗА АКТИВНО ГАРАЂАНСТВО

 

30. јул 2017. године - МУРИНА - 20 часова

ТРИБИНА: "ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР" - МОГУЋНОСТ РАЗВОЈА СЕЛА У МУРИНСКОМ ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА

Пројекат подржан од ФОНДА ЗА АКТИВНО ГАРАЂАНСТВО

 

01. јул 2017. године

НАСТАВЉЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ ТОЈИНЕ ПЕЋИНЕ

 

 

 

29. мај 2017. године

ПОДРШКА КЛУБУ ВЕЛИКА

 

 

     
     
 
     
     

   

05. јун 2015. године

ДОБИЈЕНИ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА "ЧАКОР"

 

 

 

15. април 2015. године

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ: МИНИСТРАСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ТУРИЗМА  И КЛУБ ВЕЛИКА

 

 

     
     
 
     
     

 

30. септембар 2014. године

ПУБЛИКАЦЈИА "ТРИТОНА" О ИСТРАЖИВАЊУ У ЦРНОЈ ГОРИ

 

 

 

07. август 2014. године

ТОЈИНА ПЕЋИНА УПИСАНА У КАТАСТАР СПЕЛЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА

 

 

 

март 2014. године

УСВОЈЕН ПУП ОПШТИНЕ ПЛАВ - СА ПРЕДЛОЗИМА КЛУБА ВЕЛИКА

 

 

 

јануар 2014. године

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ "ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР ЧАКОР"

 

 

     
     
 
     
     

 

11. октобар 2013. године

ПРВА ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ ЗА ПРОЈЕКАТ "КЛУБА ВЕЛИКА"

 

 

 

септембар 2013. године

ТОЈИНА ПЕЋИНА - ПРОМОТИВНИ ФИЛМ

 

 

 

10. август 2013. године

МЕЂУНАРОДНА СПЕЛЕОЛОШКА ЕКСПЕДИЦИЈА

 

 

 

03. мај 2013. године

ПРВИ ПРОМОТИВНИ КАТАЛОГ

 

 

     
     
 
     
     

 

27. септембар 2012. године

ПРЕДЛОГ "КЛУБА ВЕЛИКА": ДОПУНА ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПЛАВ

 

 

     

  

 

ПОДРШКЕ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА ЧАКОР И ИЗГРАДЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА ЧАКОР

Министарство туризма

Општина Андријевица

Општина Беране

Општина Плав

MУП Црне Горе

Mјесна заједница Велика

 

 

 
ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ
 

  

Минстарство
одрживог развоја и туризма

 Општина Беране

 Општина Андријевица

Општина Беране

        

 

Специјални
резерват природе
Увац

МУП Црне Горе - сектор за ванредне ситуације и цивилну безбиједност

Монтенегропројект Подгорица

Регионална развојна агенција Бјеласица, Комови и Проклетије

       

 

АСАК - Београд

Тритон - Лион

Спелеолишки Клуб Никшић

БИГ БЛУ Београд